ປະຈຸບັນນີ້ການຫຼີ້ນເກມຕ່າງໆ ນັບວ່າເປັນວຽກໜື່ງທີ່ຫຼາຍໆ ຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະໃນໄວເດັກ ເຊິ່ງສາມາດບອກໄດ້ວ່າແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ດີ ເພາະວ່າເດັກນ້ອຍ “ຕິດເກມ” ອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ອັນຕະລາຍຂອງການ “ຕິດເກມ”

ທາງດ້ານຂອງນັກຈິດຕະແພດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເດັກນ້ອຍຕິດເກມ ສ່ວນຫຼາຍສາເຫດແມ່ນມາຈາກພໍ່ແມ່ ທີ່ມັກຈະລ້ຽງລູກ ໂດຍການປ່ອຍໃຫ້ລູກໄວ້ກັບໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ສະມາດໂຟນ ເຊິ່ງພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນຢາກໃຫ້ລູກຂອງພວກເຂົາຢູ່ເສີຍໆ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເດັກຢູ່ກັບໂທລະສັບມືຖື ແຕ່ໃນທີ່ສຸດ ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍບໍ່ວ່າຈະເປັນບັນຫາທາງສາຍຕາ, ໂລກອ້ວນ ລວມທັງບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເດັກນ້ອຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີ ບໍ່ມັກສັງຄົມ ເດັກນ້ອຍບາງຄົນພົບວ່າມີບັນຫາຮ້າຍແຮງກັບການຕິດເກມ ຈົນເຖີງຂັ້ນບໍ່ກິນ ແລະ ບໍ່ນອນ ໃນທີ່ສຸດອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຈົນເຖິງຂັ້ນຊ໊ອກ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດ.

ເຫດຜົນທີ່ເດັກນ້ອຍຕິດເກມທີ່ສຸດນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍໃນຍຸກສະໄໝນີ້ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນມັກຈະລ້ຽງລູກດ້ວຍໂທລະ​ສັບ​ມື​ຖື ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ທີ່ມີຄວາມຫວັງຢາກໃຫ້ລູກຢູ່ເສີຍໆ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງມັກປ່ອຍໃຫ້ລູກຢູ່ກັບໂທລະສັບ ຫຼື ສະມາດໂຟນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມັນກຳລັງທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງລູກ ເນື່ອງຈາກວ່າມີບົດລາຍງານຄົ້ນຄ້ວາ “ການຕິດເກມ” ແມ່ນໜຶ່ງໃນຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງຈິດໃຈທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ເຊິ່ງເງື່ອນໄຂນີ້ສາມາດເອີ້ນໄດ້ອີກຊື່ໜື່ງວ່າ: ສິ່ງເສບຕິດພຶດຕິກຳ ເຊິ່ງໃນໄວລຸ້ນຖືວ່າເປັນກຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດນີ້ ໂດຍສະເພາະໄວລຸ້ນຊາຍ ພົບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂລກນີ້ເຊັ່ນກັນ ເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຄຳປຶກສາບັນຫາຕິດເກມ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແມ່ນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນອະນຸບານກໍ່ມີ.