ຖ້າຖາມວ່າຂໍ້ແນະນຳທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບແມ່ນຫຍັງ? ເຊີ່ງຖ້າມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງທ່ານໃນທາງທີ່ດີຂື້ນໄດ້ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານປ່ຽນແປງຕະຫຼອດໄປ ນີ້ແມ່ນ 4 ຄວາມລັບຈາກ 4 ຄົນລວຍ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດສູງທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເປັນຄົນລວຍຕະຫຼອດໄປ.

ຄວາມລັບ 1 ການເພີ່ມມູນຄ່າ

Tony Robbins Life Coach ນັກຂຽນທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນໂລກ ປະຈຸບັນມີຊັບສິນ 500 ລ້ານໂດລ້າ ລາວຮັບຄໍາແນະນຳຈາກ Mentor ແລະ ທີ່ປຶກສາ Jim Rohn ນັກຂຽນ ແລະ ນັກເວົ້າທີ່ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ ຕອນສະໄໝທີ່ລາວຍັງມີຊີວິດຢູ່ສາມາດສ້າງຊັບສິນໄດ້ປະມານ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກັບ Tony Robbins ໃນໄວໜຸ່ມວ່າ: “Tony ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງທ່ານແມ່ນການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍກ່ອນທີ່ເຄີຍເຮັດຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງກັງວົນຫຍັງອີກຕະຫຼອດຊີວິດນີ້ ຈົ່ງເຮັດເພື່ອຄົນອື່ນໃຫ້ຫຼາຍໆ”.

ນອກຈາກນັ້ນ Jim Rohn ຍັງກ່າວວ່າ: ມີອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນນັ້ນແມ່ນ ເຮັດວຽກໃຫ້ຫຼາຍໆ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເກັ່ງຂື້ນ, ມີສະຕິປັນຍາ, ໃຫ້ສະຫຼາດຂື້ນ, ມີຄວາມຮອບຮູ້, ລົງມືເຮັດ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍຂື້ນ ເພາະວ່າເມື່ອທ່ານກາຍເປັນຄົນເກັ່ງຂື້ນ ທ່ານສາມາດໂອນຄວາມຮູ້ ຄວາມຊຳນານໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຄວາມລັບ 2 ລົດຊາດ ແລະ ສຳຜັດຊີວິດປະຈຳວັນ

ນາງ Oprah Winfrey ເສດຖີຊາວອາເມລິກາຜິວສີທີ່ຕິດອັນດັບ Top 10 ເປັນຄົນອາເມລິກາຄົນ ໜຶ່ງທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາ ລາວໄດ້ບອກວ່າ: ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນສ້າງໂຮງຮຽນຂອງຕົນເອງໃຫ້ເປັນມໍລະດົກ ສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ ແລະ ລາວໄດ້ໂອ້ລົມກັບເພື່ອນສະນິດ ໂດຍແມ່ນນາງ Maya Angelou ນັກເຄື່ອນໄຫວທາງສັງຄົມທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ນັກກະວີອາເມລິກາຜູ້ຍີ່ງໃຫຍ່ ໂດຍ Oprah ເວົ້າຢ່າງພາກພູມໃຈວ່າຂ້ອຍພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ດີ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້ອຍຖືວ່າເປັນມໍລະດົກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂ້ອຍ.

ຈົນ Maya ເວົ້າອອກມາວ່າ: Oprah ເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຫຍັງເລີຍເນາະ Maya ຄວາມໝາຍມໍລະດົກທີ່ລໍ້າຄ່າທີ່ສຸດບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຈົ້າສ້າງຂື້ນມາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເປັນມໍລະດົກທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນກໍ່ຄືທ່ານໄດ້ລົດຊາດ ແລະ ສຳຜັດໃນຊີວິດຂອງຕົນ ປະໂຫຍກນີ້ຈາກ Maya ເຮັດໃຫ້ Oprah ໄດ້ປ່ຽນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບຂອງຂວັນທີ່ເປັນມໍລະດົກທີ່ນາງຕັ້ງໃຈເຮັດເພື່ອຄົນລຸ້ນຫຼັງເລີຍ.

Maya ບອກວ່າຕະຫຼອດຫຼາຍປີທີ່ຄົນໄດ້ເບິ່ງລາຍການ The Oprah Winfrey Show ທີ່ເປັນລາຍການສະແດງການສົນທະນາອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາເມລິກາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ ເມື່ອຄົນໄດ້ເບິ່ງລາຍການ ຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບແນວຄິດດີໆ ຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ເມື່ອຟັງລາຍການແລ້ວຫຼາຍຄົນຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮຽນຈົນຢາກກັບໄປຮຽນຕໍ່ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບລະດັບປະລິນຍາສູງສຸດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະ ພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ ຫຼາຍຄົນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈທີ່ຈະສູນເສຍໃນການຫຼຸດນໍ້າໜັກເພື່ອສຸຂະພາບ ຫຼາຍຄົນຈະຢຸດເຊົາຕີ ຫຼື ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍເພື່ອຈະສອນລູກຂອງຕົນເອງ.

ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ເວົ້າມາແມ່ນປະສົບການໂດຍກົງຂອງ Oprah Winfrey ທີ່ໄດ້ບອກຜ່ານລາຍການຂອງນາງເອງ ວ່ານາງໄດ້ຜ່ານລົດຊາດຂອງຊີວິດ ແລະ ສຳຜັດກັບມັນມາກ່ອນ ແຕ່ທ່ານສາມາດເອົາຊະນະສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ ເມື່ອທ່ານໄດ້ຖ່າຍທອດເລື່ອງລາວເຫຼົ່ານີ້ອອກໄປ ເຊີ່ງມັນເປັນມໍລະດົກທີ່ແທ້ຈິງ ໂດຍມໍລະດົກແນວທາງຄວາມຄິດທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດໃຫ້ຄົນລຸ້ນຫຼັງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາມີຊີວິດທີ່ດີຂື້ນໃນທາງໃດທາງໜຶ່ງ.

ຫຼາຍຄົນອາດຈະຄິດເຖີງການເຮັດບຸນ ການເຮັດທານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍສຳລັບໂລກນີ້ ແຕ່ນອກຈາກປັດໃຈພາຍນອກ ຫຼື ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ທ່ານສາມາດຖ່າຍທອດເລື່ອງ ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆ ໃນຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຊີ່ງເປັນແສງສະຫວ່າງເຍືອງ ແລະ ໝາຍເຖີງການນຳພາຜູ້ທີ່ກຳລັງປະສົບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ ຄືກັບທີ່ທ່ານເຄີຍປະສົບບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນມາກ່ອນ ແລະ ສາມາດເອົາຊະນະສິ່ງທີ່ບໍ່ດີໄດ້.

ຄວາມລັບ 3 ຄວາມຄິດທີ່ສຳຄັນ

Elon Musk ຜູ້ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ SpaceX ນັກທຸລະກິດອະວະກາດ ແລະ Tesla Motors ຜູ້ນຳລົດ ໄຟຟ້າ 100% ຂອງໂລກ ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ: ຕອນທີ່ລາວຮຽນຟີຊິກຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວໄດ້ຮັບການປູກຝັງ ການເຮັດວຽກຂອງນັກຟີຊິກສາດທີ່ດີຈະຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການກຳນົດ farm work ຫຼື ຂອບເຂດຂອງວັດຖຸທີ່ຕ້ອງການພິສູດດ້ວຍການສ້າງທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການທີ່ໄດ້ຖືກວິເຄາະ ໂດຍອີງໃສ່ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນຄ່ອຍໆ ເອົາຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຂົ້າໄປເທື່ອລະໜ້ອຍ, ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ລົງເລິກ ແລ້ວໃຫ້ເຫຼືອສະເພາະສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວຕັດສິ່ງຕ່າງໆ ອອກໄປແຕ່ລະຈຸດ.

ເຊັ່ນດຽວກັບນັກຟິຊິກສາດໄດ້ຄົ້ນພົບ ແລະ ສ້າງຫຼັກການຂອງກົນຈັກກົນ ຫຼື quantum ທີ່ສາມາດ ນຳໃຊ້ເປັນຕົວແທນຫຼັກການເກົ່າ ກົນຈັກນິວຕັນ ແລະ ກົນຈັກໄຟຟ້າຂອງ Maxwell ຫຼື ອາດຈະຖືກເອີ້ນລວມເປັນເຄື່ອງກົນຈັກແບບດັ້ງເດີມ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດໃຊ້ອະທິບາຍປະກົດການຕ່າງໆ ໃນວັດຖຸທີ່ມີຂະນາດນ້ອຍກວ່າອາຕອມ ແຕ່ກົນຈັກ quantum ສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຫຼື ສາມາດເອີ້ນໄດ້ວ່າຫຼັກການນີ້ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃກ້ຄຽງກັບຄວາມເປັນຈິງກວ່າທິດສະດີອື່ນໆ.

ສະນັ້ນຖ້າທ່ານສາມາດຄິດ, ວິເຄາະ ແລະ ຈຳແນກໃນຂອບເຂດເຫຼົ່ານັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນທີ່ສຸດ ທ່ານຈະເຂົ້າໃກ້ຄຳຕອບທີ່ທ່ານກຳລັງຊອກຫາ.

ຄວາມລັບ 4 ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ

ທ່ານ Warren Buffett ນັກລົງທຶນມະຫາເສດຖີອັນດັບ 1 ຂອງໂລກ ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Berkshire Hathaway ທີ່ມີຫລາຍກວ່າ 60 ບໍລິສັດໃຫຍ່ທີ່ຄອບຄອງໃນປັດຈຸບັນ ຊັບສິນແມ່ນ 87,7 ຕື້ໂດລາ ໃນຊ່ວງໄວເດັກລາວໄດ້ຖືກລ້ຽງດູ ແລະ ປູກຝັງສິ່ງດີໆ ຫຼາຍຢ່າງຈາກພໍ່ ບົດຮຽນສ່ວນຫຼາຍລາວໄດ້ຮັບຈາກພໍ່ ເຊີ່ງມັນບໍ່ແມ່ນມາຈາກຄຳສັ່ງໃຫ້ເຮັດນັ້ນເຮັດນີ້ ແຕ່ພໍ່ຂອງລາວມັກຈະລົງມືເຮັດໃຫ້ເປັນຕົວຢ່າງຫຼາຍກ່ອນ ແຕ່ຖ້າເວົ້າວ່າບົດຮຽນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ລາວໄດ້ຮຽນຈາກພໍ່ແມ່ນຫຍັງ? ສິ່ງນັ້ນແມ່ນຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ເຊິ່ງ Warren Buffett ກ່າວວ່າໃນໂລກນີ້ບໍ່ມີອຳນາດໃດນອກເໜືອຈາກຄວາມຮັກຂອງພໍ່ແມ່ມອບໃຫ້ກັບລູກ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂື້ນ ບໍ່ວ່າການສູ້ຮົບຈະຫຍຸ້ງຍາກປານໃດ ແຕ່ເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ຍັງຄົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ອົບອຸ່ນພວກເຮົາສາມາດກັບຄືນໄດ້ທຸກເວລາ.