ມື້ກ່ອນຂຽນເລື່ອງຫວຍຕ່າງປະເທດມີຫຼາຍ ແລະ ມີໂພສຂຶ້ນໜ້າເຟສບຸກຫຼາຍແທ້ໆ. ມື້ນີ້ເພື່ອນຜູ້ອ່ານອອນລາຍພັດສົ່ງຂ່າວເຂົ້າມາວ່າ: ເກມອອນລາຍແຮ່ງຫຼາຍມີຄົບຊະນິດວ່າຊັ່ນ; ບໍ່ທໍ່ນັ້ນຍັງມີການໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າໂດຍສະເພາະຢາປົວພະຍາດຈັກດີສຳໃດ.! ສັບສົນນຳການຂາຍເຄື່ອງສຳອາງ…ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືກະພໍຕາຍແລ້ວ…ຈັກຊິເຮັດແນວໃດດີ…ເວົ້າມາປວດຫົວມົວເກົ້າວ່າຊັ່ນ.!

ອັນນີ້ຕ້ອງຍອມຮັບເນີ!. ມັນຕ້ອງມີສະຕິເອົາເອງ ມັນມີຫຼາຍຮູບການຕົວະຕົ້ມລົງທຶນຮ່ວມ; ຈະໂອນເງິນໃຫ້ໄປບໍລິຈາກ; ຊອກລູກຊອກເມຍ; ຊອກຜົວ…ຊອກຜູ້ເບິ່ງແຍງ…ກະຂອງແນວຍຸກດີຈີຕອນເດ?

ເວົ້າແນວນີ້ບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າ: ບໍ່ມີລະບຽບກົດໝາຍເນີ! ມີເກືອບວ່າໝົດແລ້ວໃດ໋! ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມັນບໍ່ໄປບໍ່ມາຄືເລື່ອງຂາຍຫວຍຕ່າງປະເທດນັ້ນລະ! ໝາຍວ່າມັນບໍ່ທັນໃຈ!

ສະນັ້ນໝົດທຸກຄົນໃນສັງຄົມຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຮ່ວມກັນຄື ການປະຕິເສດຫາກບໍ່ຮູ້ຕົ້ນປາຍສາຍເຫດ. ຂໍໂທດເນີຄັນເຮົາບໍ່ຄິດຢາກໄດ້ເກີນເຫດ…ພວກມັນກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງກັບເຮົາໄດ້…ຢ້ານແທ້ໆນັ້ນແມ່ນຢ້ານຜີການພະນັນເຂົ້າສິງແລ້ວຕົກເປັນທາດຂອງມັນລະແມ່ນຕາຍໂລດ.

ການພະນັນນີ້ເປັນເລື່ອງເວົ້າກັນຍາກໃນສັງຄົມເພາະມັນມີ ມືດ ແລະ ແຈ້ງ ເຊິ່ງໃນທາງສາດສະໜາຖືວ່າເປັນອະບາຍຍະມຸກ ເປັນກິເລດທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ເປັນເສັ້ນທາງນຳໄປສູ່ການເສື່ອມເສຍກ້າວໄປເຖິງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກ. ການພະນັນນີ້ຕາມກົດໝາຍອາຍາແລ້ວ ທັງຜູ້ຫຼີ້ນ ແລະ ຜູ້ເປັນເຈົ້າມືລ້ວນແຕ່ຜິດ.

ແຕ່ຫາກປ່ອຍປະໄປຈັ່ງຊີ້ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າພາຍພາກໜ້າຈະແກ້ຢ່າງໃດ?

ໂດຍ: ທິດດີ