ດ້ວຍຄວາມນັບຖື ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະມາໂພສຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງຜິວໜ້າ ໂດຍການໃຊ້ນົມສົດ ແລະ ສໍາລີ ເຊີ່ງມີໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຊັດເຄື່ອງສຳອາງໄດ້ ແລະ ນົມສົດທົ່ວໄປມາເບີ່ງນຳກັນເລີຍ.

ນົມສົດສາມາດໃຊ້ແທນໂທນເນີໄດ້! ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າແລ້ວເອົານົມສົດມາຈຸ່ມສໍາລີ ແລ້ວເຊັດ ແລະ ນວດໃຫ້ທົ່ວໜ້າ ເພື່ອໃຫ້ນົມຊືມເຂົ້າໄປໃນບໍລິເວນຜິວໜັງແລ້ວລ້າງອອກ ພຽງແຕ່ວິທີງ່າຍໆ ແບບນີ້ຈະໄດ້ຮັບໃບໜ້າທີ່ອ່ອນ ແລະ ນຽນນຸ້ມ.

ຖ້າຢາກມີໃບໜ້າທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສົດໃສ! ພຽງແຕ່ເອົານົມສົດປົນກັບນໍ້າສະອາດໃສ່ກະຕຸກແລ້ວເອົາໄປແຊ່ໃນຕູ້ເຢັນແລ້ວກໍ່ເກັບຮັກສາໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນສີດໃສ່ໜ້າໃນເວລາກາງເວັນ ທ່ານຈະມີຜິວໜ້າທີ່ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ໜ້າສຳພັດ (ສູດນີ້ແມ່ນມາຈາກ Angelina Jolie)

ຂອບຕາດຳຄືໝີແພນດາສາວໆ ຄົນໃດທີ່ນອນເດິກມີຕາດຳ ພວກເຮົາມີວິທີຊ່ວຍເຫຼືອ ພຽງແຕ່ຈຸ່ມສໍາລີກັບນົມສົດເຢັນໆ ຈາກນັ້ນປະໄວ້ປະມານ 10-15 ຫຼັງຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍນໍ້າຈະເຮັດໃຫ້ຮອຍຄໍ້າຈາງລົງ ຜູ້ຍິງຄວນຫຼີກລ້ຽງການທາຄີມທີ່ໃກ້ກັບຂອບຕາ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຕາດຳຂື້ນ

ມາກໜ້າສູດນີ້ແມ່ນດີ!! ສູດນີ້ແມ່ນສູດໃໝ່ຄື: ນຳເອົາຫມາກ​ເລັ່ນຕັດເປັນຕ່ອນບາງໆ (ແຊ່ໄວ້ຕູ້ເຢັນ) ແລະ ຈຸ່ມໃສ່ນົມສົດ ຈາກນັ້ນເອົາມາທາໄວ້ທົ່ວໃບໜ້າ ປະໄວ້ປະມານ 15-20 ນາທີແລ້ວລ້າງອອກ.

ອີກສູດໜຶ່ງສຳລັບໃບໜ້າທີ່ຜົດຜື່ນຈາກສິວຄວນໃຊ້ນົມສົ້ມ + ໂຢເກີດ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຕ້ອງກະກຽມຄື:

ໂຢເກີດລົດທຳມະຊາດ ນົມສົ້ມ ແລະ ສໍາລີ

ວິທີເຮັດ

ອັດຕາສ່ວນຂອງໂຢເກີດ 2 ບ່ວງ ຕໍ່ກັບນົມສົ້ມ 1 ບ່ວງປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວຄົນໃຫ້ເປັນເນື້ອດຽວກັນ.

ຕັກສ່ວນປະສົມໃສ່ສໍາລີ ແລ້ວທາທົ່ວໃບໜ້າຍົກເວັ້ນຮອບດວງຕາ ປະໄວ້ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນລ້າງອອກດ້ວຍໂຟມໃຫ້ສະອາດ ໃນເວລາພຽງສອງສາມມື້ເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກມີໃບໜ້າເປັ່ງປັງ ແລະ ຂາວໃສ!.