ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (ບຶງທາດຫຼວງ) ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີໃຫ້ແຮງງານຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດລະ ຫວ່າງຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນານີ້, ທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບຶງທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຈຳປາ ຄຳສຸກໃສ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທັງເປັນຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານແຮງງານ ແລະ ທ່ານນາງ ມະນີລັກ ຈັນທະບູລີ ປະທານສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ໂດຍມີທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານນຳ.

ທ່ານ  ຈຳປາ ຄຳສຸກໃສ ໄດ້ກ່າວວ່າ : ສປປ ລາວ ປະກອບມີເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງໝົດ 12 ແຫ່ງ, ຢູ່ 6 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ, ໃນນັ້ນຈຳນວນຜູ້ລົງທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນແລ້ວມີຈຳນວນ 845 ບໍລິສັດ (ລວມທັງຜູ້ພັດທະນາ) ເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 712 ບໍລິສັດ, ພາຍໃນ 92 ບໍລິສັດ, ພາຍໃນຮ່ວມກັບຕ່າງປະເທດ 41 ບໍລິສັດ, ມີແຮງງານທັງໝົດ 55.771 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 20.858 ຄົນທຽບໃສ່ແຮງງານປີ 2018 ທີ່ມີແຮງງານ 34.913 ຄົນ) ເປັນແຮງງານຕ່າງປະເທດ 43.175 ຄົນ, ແຮງງານລາວ 12.596 ຄົນ, ແຮງງານໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການມີທັງໝົດ 44.382 ຄົນ, ເປັນແຮງງານຕ່າງປະເທດ 42.226 ຄົນ ແລະ ແຮງງານລາວ 2.156 ຄົນ, ແຮງງານເຂດອຸດສາຫະກຳມີທັງໝົດ 11.389 ຄົນ, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ 949 ຄົນ ແລະ ແຮງງານລາວ 10.440 ຄົນ.

ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາວຽກງານແຮງງານສາມາດປະກອບພັນທະຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ເຊັ່ນເງິນເດືອນ 335 ຕື້ກວ່າກີບ, ອາກອນເງິນເດືອນ 16 ຕື້ກວ່າກີບ, ອອກບັດແຮງງານ 16 ຕື້ກວ່າກີບ, ບັດພັກເຊົາ 16 ຕື້ກວ່າກີບ, ວີຊາເຂົ້າ-ອອກ ຫຼາຍເທື່ອ 14 ຕື້ກວ່າກີບ, ວີຊາກັບດ່ານ 48 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ 1 ຕື້ກວ່າກີບ.

ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບແຫ່ງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜ່ານການຮ່ວມມືກັນມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງລະຫວ່າງສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດເຫັນວ່າມີຜົນຕອບຮັບໃນດ້ານດີໃຫ້ແກ່ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ຈ້າງງານໃນການກວດສຸຂະພາບໂດຍບົ່ງມະຕິພະຍາດໄດ້ຊັດເຈນ ແລະ ສະເພາະດ້ານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິການກັບສູນກວດສຸຂະພາບແຮງງານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການເຊັນບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງແຮງງານເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍຄືວຽກງານຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍອັນດີຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກງານຕາມພາລະບົດບາດຂອງສອງພາກສ່ວນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

Medialaos MMD