ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊາວໜຸ່ມ ກະຊວງ ຖວທໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຫ້ອງສະແດງໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ແຕ່ຕົ້ນປີຈົນເຖິງປະຈຸບັນ (6ເດືອນ) ແລະ ທິດທາງແຜນການຕໍ່ໜ້າ.

ຍັງມີພິທີມອບ-ຮັບໃບຍ້ອງຍໍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໜ່ວຍ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວກະຊວງ ຖວທ ສະໄໝທີ VIII ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານຊຸດທີ VII ຈໍານວນໜຶ່ງ ແລະ

ເຜີຍແຜ່ມະຕິຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ສະໄໝທີ VIII, ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຂອບເຂດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພາຍໃນຄະນະຊຸດໃໝ່ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕຸ່ງຕັ້ງກອງເລຂາສະເພາະວຽກງານຊາວໜຸ່ມຂອງກະຊວງ ຖວທ.

Medialaos