ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຖານະການຂອງໂລກຈະປ່ຽນໄປແນວໃດກໍ່ຕາມ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນໃນເວລາທີ່ທົ່ວໂລກພົບວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19 ນັ້ນ ບັນດາອິດທິກຳລັງປໍລະປັກກໍ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ດຳເນີນຍຸດທະສາດ ຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ ບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດທີ່ບໍ່ຍອມເດີນຕາມເສັ້ນທາງຂອງມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ.
ການດຳເນີນຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິ ໃນທີ່ຜ່ານມາຕໍ່ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜ່ານສອງບາດກ້າວ ເຊັ່ນ:
ບາດກ້າວທີໜຶ່ງ: ສ້າງການຫັນປ່ຽນ ແລະ ຜັນແຍກຢູ່ພາຍໃນ; ສ້າງວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກ້າວໄປເຖິງວິທີທາງການເມືອງ ປຸກລະດົມມະຫາຊົນຕໍ່ສູ້ທວງປະຊາທິປະໄຕ; ຫຼາຍພັກ; ຫຼາຍເຄົ້າ; ທວງໃຫ້ແກ້ໄຂຊີວິດການເປັນຢູ່ເກີນຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງອຳນາດການປົກຄອງ ກ້າວໄປເຖິງສ້າງໃຫ້ມີໜໍ່ແໜງການປົກຄອງຕາມທ່າອ່ຽງນິຍົມຂອງປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນ ຕົກ.
ບາດກ້າວທີສອງ: ໃນເມື່ອການຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິບໍ່ໄດ້ຜົນ ຫຼື ບໍ່ບັນລຸລະດັບໃດໜຶ່ງແລ້ວ; ເມື່ອມີໂອກາດອຳນວຍຈະປຸກລຸກຂະບວນການລຸກຮື້ຂຶ້ນໂຄ່ນລົ້ມລະບອບການປົກຄອງ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການລັດຖະປະຫານ.
ໃນຍຸກແຫ່ງຂໍ້ມູນ – ຂ່າວສານ ຄືໃນປະຈຸບັນ; ຍຸດທະສາດຫັນປ່ຽນໂດຍສັນຕິໄດ້ນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍເປັນແຫຼ່ງກະຈາຍຂໍ້ມູນໂຈມຕີເຂົ້າໃສ່ຈຸດອ່ອນ – ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເພື່ອຫວັງມ້າງເພຈາກຂ້າງໃນອອກມາຂ້າງນອກ.
ສະນັ້ນ, ການອະທິບາຍທຸກບັນຫາທີ່ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຕັ້ງຂຶ້ນແມ່ນອາວຸດຕົ້ນຕໍ ເພື່ອທັບມ້າງກົນອຸບາຍດັ່ງກ່າວ.
ທຸກບັນຫາຍ່ອມມີທາງອອກ ເຮົາບໍ່ອະທິບາຍ ຜູ້ອື່ນກໍ່ອະທິບາຍ ເຮົາບໍ່ກຳເອົາ ຜູ້ອື່ນກໍ່ກຳເອົາ.

ໂດຍ: ທິດດີ