1. ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ
 2. ອອກກຳລັງກາຍ
 3. ອາລົມດີເຂົ້າໄວ້
 4. ກິນຊ໊ອກໂກແລັດ
 5. ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາຍໆ
 6. ຈິບນໍ້າຊາ
 7. ສ້າງສັນກັບເພື່ອນ
 8. ລ້າງມືເລື້ອຍໆ
 9. ກວດເຊັກຮ່າງກາຍຢູ່ສະເໝີ
 10. ລະວັງເລື່ອງນໍ້າໜັກ
 11. ບໍ່ສູບຢາ
 12. ຮູ້ຈັກພັກຜ່ອນ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ
 13. ເບີ່ງໂລກໃນແງ່ດີ
 14. ໄປທ່ຽວສະຖານທີ່ຕ່າງໆ
 15. ບໍ່ເອົາວຽກກັບໄປເຮັດຢູ່ບ້ານ