ຫຼັກສູດ Online ເປັນການຮຽນທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດກ່ຽວກັບໄລຍະເວລາ ສະຖານທີ່ ແລະ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ໃສກໍ່ສາມາດຮຽນ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ ຫຼາຍຄົນກັງວົນວ່າການຮຽນ online ຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ຮຽນບໍ່ຈົບຫຼັກສູດ ຈົນມີອາການເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ເຊົາຮຽນ ສະນັ້ນພວກເຮົາມີວິທີມາແນະນຳໃຫ້ທຸກທ່ານທີ່ສົນໃຈຢາກຮຽນ online ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຄຸ້ມຄ່າກັບເວລາ ແລະ ເງີນທີ່ເສຍໄປ.

1. ຫຼັກສູດນີ້ສອນຫຍັງ? ຕ້ອງອ່ານໃຫ້ລະອຽດ

ທຳອິດເມື່ອເວລາທ່ານເລືອກຮຽນທາງ online ຢ່າເບິ່ງແຕ່ຫົວຂໍ້ທີ່ທ່ານຈະຮຽນເທົ່ານັ້ນ ຕ້ອງພິຈາລະນາວ່າເນື້ອຫາເຫຼົ່ານັ້ນຄຸ້ມຄ່າກັບເງີນ ແລະ ເວລາຮຽນບໍ່? ລວມທັງບັນຫານ້ອຍໆ ແລະ ເຕັກນິກເພີ່ມເຕີມທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງ ນອກຈາກການຕັດສິນໃຈເລືອກຮຽນຫຼັກສູດນີແລ້ວ ຄວນສຶກສາຂໍ້ມູນກ່ອນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ອນການເລີ່ມຮຽນຕົວຈິງ.

2. ຈັດຕາຕະລາງຮຽນ

ບາງຄົນຢຸດຮຽນ online ເຄິ່ງທາງ ເພາະບໍ່ມີເວລາ!! ຊື່ງຖ້າທ່ານຈັດຕາຕະລາງການຮຽນ online ເປັນ ຄູ່ມື ເຊັ່ນ: ຮຽນວັນຈັນ, ວັນພຸດ, ວັນສຸກ ເວລາ 19.00-21.00 ເປັນຕົ້ນ ແລະ ຖ້າຄາວຽກ ຫຼື ບໍ່ສາມາດຮຽນ online ໃນເວລານັ້ນທ່ານຄວນຫາເວລາຊົດເຊີຍໃຫ້ທັນກ່ອນເວລາທີ່ຈະເລີ່ມຮຽນບົດໃໝ່ ໃນເວລາຕໍ່ມາ ວິທີການນີ້ຖືເປັນການສ້າງລະບຽບວິໄນໄປໃນຕົວ.

3. ຈົດບັນທຶກ-ເຮັດບົດສະຫຼຸບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ການບັນທຶກເນື້ອໃນສຳຄັນແມ່ນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຈື່ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຕົນເອງງ່າຍຂຶ້ນ ຄືກັບ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ໃນສະບັບຂອງຕົນເອງ ຫຼື ຖ້າຫຼັກສູດມີເອກະສານສຳລັບດາວໂຫຼດ ຄວນໂຫຼດອອກມາໄວ້ທາງນອກ ເພື່ອໃຊ້ຂຽນສິ່ງຕ່າງໆ ຕື່ມໃນຂະນະທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ ແລະ ສາມາດເກັບຮັກ ສາໄວ້ເບິ່ງຍ້ອນຫຼັງໄດ້.

4. ທົບທວນຄືນຢູ່ເລື້ອຍໆ

ກຳນົດເວລາສຳລັບການທົບທວນຄືນ ແລະ ເວລາສຳລັບວຽກບ້ານ ຫຼື ການທົດສອບກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າກັນ ເຊິ່ງອາດຈະຈັດເວລາໃນການທົບທວນຄືນໃນພາຍຫຼັງຈາກການຮຽນ ເພື່ອກຽມພ້ອມກ່ອນເຂົ້າສູ່ບົດຮຽນໃໝ່ ຫຼື ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມກໍ່ສາມາດຝາກຄຳຖາມກັບສະຖາບັນທີ່ຮຽນ ຫຼື ອາຈານທີ່ສອນ.

5. ກະຕຸ້ນຕົນເອງທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າຂີ້ຄ້ານ

ຮຽນ online ຄົນດຽວເປັນເວລາດົນອາດຈະເລີ່ມຊອກຫາຂໍ້ແກ້ຕົວໃຫ້ກັບຕົນເອງບໍ່ຢາກຮຽນ ເພາະ ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍ ແລະ ຂີ້ຄ້ານ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຕ້ອງຊະນະຕົນເອງ! ໃຫ້ຄິດກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ ໃນມື້ທຳອິດທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈສະໝັກຫຼັກສູດ online ແລະ ກັບມາສູ້ເພື່ອຮຽນຕໍ່ອີກຄັ້ງໜື່ງ.

ນີ້ແມ່ນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງຂອງນະວັດຕະກຳການສຶກສາ ເປີດຫຼັກສູດຕັ້ງແຕ່ຊັ້ນປະຖົມຈົນຮອດມັດທະຍົມຕອນປາຍ ນັກຮຽນສາມາດຈັດຕາຕະລາງເວລາຂອງຕົນເອງ, ທຸກສະຖານທີ່, ທຸກເວລາ ແລະ ກໍ່ເລືອກເວລາຮຽນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ມີບັນຫາໃນການເດີນທາງ ພ້ອມທັງປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.