ການໃຊ້ແອເກົ່າບໍ່ຍອມປ່ຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແອທີ່ໃຊ້ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ນອກຈາກຈະຕ້ອງຈ່າຍຄ່າສ້ອມແປງລາຄາແພງແລ້ວຍັງກິນໄຟຫຼາຍອີກ.

ຄ່າ BTU ສູງແມ່ນດີແມ່ນການເຂົ້າໃຈຜິດ ຖ້າ BTU ສູງຈະເຮັດຄວາມຈຳເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຖືກຕັດເລື້ອຍໆ ຄວນເລືອກແອທີ່ມີຄ່າ BTU ທີ່ເໝາະສົມກັບຂະໜາດຂອງຫ້ອງ ແລະ ຄວນກວດເບີ່ງຕຳແໜ່ງກ່ອນການຕິດຕັ້ງ ການຕິດຕັ້ງແອໃສ່ຝາເຮືອນທີ່ຖືກແສງແດດແຮງ ຫຼື ທາງທິດຕາເວັນຕົກຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໜັກເຊັ່ນດຽວກັນກັບການບໍ່ຕິດຕັ້ງແອໃກ້ປະຕູ ຫຼື ປ່ອງຢ້ຽມ.

ແທ້ຈິງແລ້ວເປີດແອໃຫ້ປະຢັດໄຟຄວນເປີດພັດລົມໄປພ້ອມກັບເປີດແອ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຫ້ອງມີຄວາມເຢັນ ແລະ ຊ່ວຍປະຢັດໄຟໄດ້ ນອກຈາກນັ້ນການເປີດແອອຸນຫະພູມຕໍ່າຍັງເຮັດໃຫ້ຫ້ອງເຢັນໄວຂື້ນ ບໍ່ວ່າຈະຕັ້ງອຸນຫະພູມຕໍ່າຊຳໃດ ກໍ່ໃຊ້ເວລາໃນການເຢັນຄືກັບການຕັ້ງອຸນຫະພູມປົກກະຕິ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດປະຢັດໄຟແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ ອຸນຫະພູມ 25 ອົງສາ ຊ່ວຍປະຢັດມັນເປັນພຽງສ່ວນໜື່ງເທົ່ານັ້ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາເຄື່ອງຈັກໄປພ້ອມກັນ ແລະ ອະນາໄມແອຢ່າງໜ້ອຍ 2 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ເປີດ ແລະ ປິດແອເລື້ອຍໆ ແມ່ນປະຢັດໄຟຫຼາຍ ນອກຈາກນີ້ການເປີດ ແລະ ປິດແອເລື້ອຍໆ ສາມາດສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ອຸປະກອນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານກໍ່ສັ້ນກວ່າທີ່ຄວນຈະເປັນ.