……….ເບິ່ງຄືຈ່ອຍຄີງບາງຮ່າງນ້ອຍແຕ່ພັດມີໜ້າທ້ອງຕ້ອງການແກ້ໄຂແນວໃດ? ເຊື່ອວ່າບັນຫາຂອງການມີໜ້າທ້ອງສຳລັບຜູ້ຍິງທີ່ມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ແນ່ນອນ! ຜູ້ຍິງຫຼາຍຄົນພະຍາຍາມຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງນີ້ຢູ່ ເນື່ອງຈາກວ່າບາງຄັ້ງພວກເຮົາເບີ່ງຄືວ່າຈ່ອຍຫຸ່ນດີແຕ່ປົກປິດໜ້າທ້ອງເອົາໄວ້ ເຊິ່ງແມ່ນບັນຫາທີ່ຜູ້ຍິງກໍາລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຖິງວ່າຂາຈະນ້ອຍ, ແຂນລຽວ, ຫຸ່ນສວຍງາມແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີໃຜຢາກມີໜ້າທ້ອງ ເພາະສ່ວນຫຼາຍບັນຫາຂອງການມີໜ້າທ້ອງຂອງຜູ້ຍິງກໍ່ມີສາເຫດດຽວຄື: ຂາດການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການກິນອາຫານເປັນສີ່ງສຳຄັນຖ້າກິນຫຼາຍເກີນໄປ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ແປ້ງ ແລະ ເຫຼົ້າ ລວມທັງອາຫານປະເພດຈືນຕ່າງໆ ສິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຍິງມີໜ້າທ້ອງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຮູບຮ່າງຈ່ອຍກໍ່ຕາມ ໃນເລື່ອງນີ້ພວກເຮົາຂໍແນະນຳວິທີການໃນການລົດໜ້າທ້ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ ແລະ ສາ ມາດສະແດງໜ້າທ້ອງທີ່ສວຍງາມໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

 ວິທີລົດໜ້າທ້ອງ

………ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ເຫດຜົນຂອງການມີໜ້າທ້ອງ ຄືການກິນຄາໂບໄຮເດຣດຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າ, ແປ້ງ ຫຼື ອາຫານປະເພດຂົ້ວ, ຈືນຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຮູບຮ່າງຫຸ່ນດີແຕ່ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຍີ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີໜ້າທ້ອງໄດ້ຄືກັນ ສະນັ້ນວິທີງ່າຍໆ ຄື: ປ່ຽນຈາກການກິນທາດແປ້ງ ແລ້ວຫັນມາກິນເປັນຄາໂບໄຮເດຣດຢ່າງດຽວເຊັ່ນວ່າ: ຈາກການກິນເຂົ້າພະຍາຍາມປ່ຽນກິນເຂົ້າກ້ອງ ຫຼື ບາງທີເລືອກທີ່ຈະກິນເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າສາລີທັງໝົດແທນ ແລະ ນອກຈາກການກິນອາຫານແລ້ວ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຕ້ອງຈື່ແມ່ນການລົດໜ້າທ້ອງນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງອົດອາຫານ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານອາຫານ ແຕ່ໃຫ້ເລືອກກິນຂອງດີ ແລະ ມີປະ ໂຫຍດ ແລະ ນອກຈາກອາຫານການກິນແລ້ວ ທ່ານຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກກຳລັງກາຍໂດຍສຸມໃສ່ການອອກກຳລັງກາຍຫຼຸດນໍ້າໜັກ, ໜ້າທ້ອງ, ກົ້ນລວມທັງຕົນໂຕ ແລະ ແຂນຂາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄວາມສົມດຸນ ແລະ ລົດໜ້າທ້ອງໄດ້ງ່າຍ ອອກກຳລັງກາຍເປັນປະຈຳ ລວມທັງການຮູ້ການນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ ຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດສິ່ງທັງໝົດນີ້ໄດ້ ທ່ານຈະສາມາດລົດໜ້າທ້ອງໄດ້ງ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຮ່າງກາຍຈະຈ່ອຍແຕ່ມີໜ້າທ້ອງເວ ລານີ້ທ່ານຈະສວຍງາມໄດ້ເຕັມທີ່.

……….ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລົດໜ້າທ້ອງ ແນ່ນອນວ່າສີ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຕືອນແມ່ນ ຢ່າອົດອາຫານເດັດຂາດ ການອົດອາຫານບໍ່ຊ່ວຍລົດໜ້າທ້ອງໄດ້ ຊໍ້າບໍ່ໝໍ່າຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານບໍ່ດີກ່ອນເກົ່າ ຄວນເລືອກອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ຮູ້ຈັກການອອກກຳລັງກາຍລວມທັງການນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ ຖືວ່າເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ສໍາລັບການລົດໜ້າທ້ອງ.