ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2020 ນີ້, ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທຫລ ໄດ້ ລາຍງານ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ວ່າ: ອັດ ຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມ ໄດ້ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ໄດ້ເຫນັງຕີງກ້າວກະໂດດແຮງໃນໄລຍະເດືອນ ຕຸລາ 2019 ຈາກ 5,34% ແລະ ໄດ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນສູງສຸດຮອດ 6,94% ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2020. ສາເຫດຫລັກ ທີ່ເຮັດໃຫ້ອັ ດຕາເງິນເຟີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນແຮງ ແມ່ນຍ້ອນການ ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຫລາຍ ຂອງດັດສະນີ ລາຄາໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫລົ້າ ທີ່ ເປັນຜົນສະທ້ອນ ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາຊີ້ນ, ເຂົ້າສານ, ປາ ຊຶ່ງເນື່ອງມາຈາກ ຜົນກະທົບ ຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ ໃນໄລຍະກ່ອນໜ້າ, ລວມທັງ ໂລກລະບາດໃນສັດ ເຮັດໃຫ້ ການສະໜອງ ສະບຽງອາຫານ ບໍ່ພຽງພໍກັບ ຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ໂດຍສະເພາະ ໃນໄລຍະບຸນປີໃໝ່ ຂອງຄົນຈີນ-ຫວຽດນາມ.

ນອກຈາກນີ້, ດັດສະນີ ລາຄາໝວດ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆກໍໄດ້ປັບສູງຂຶ້ນ ຕາມລາຄາ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນການອ່ອນຄ່າ ຂອງຄ່າເງິນກີບ ທຽບກັບເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດ, ນັບທັງ ການເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ຂອງລາຄາຄຳ ໃນໄລຍະຕົ້ນປີນີ້ ຕາມການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ-ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ຈາກນັ້ນ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ໄດ້ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ເລັກຫນ້ອຍ ຕາມສະພາບ ລາຄານ້ຳມັນຢູ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ທີ່ໄດ້ຫລຸດລົງ ສົມທົບກັບລາຄາສະບຽງອາຫານຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ ປັບຫລຸດລົງເຊັ່ນກັນ; ພ້ອມນັ້ນ ສະພາບ ຫານລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ດັດສະນີລາ ຄາໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ, ດັດສະນີລາຄາຫມວດເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບປັບຫລຸດເຊັ່ນກັນ.

ທ່ານ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດຕາ ເງິນເຟີ້ດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະສືບຕໍ່ເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ຕໍ່ກັບການຮັກສາສະເຖຍລະ ພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮົາຄືດັ່ງໃນປັດຈຸບັນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ໄດ້ ຕາມກຳນົດໄວ້ ເພື່ອຮັບປະກັນມໃຫ້ປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ເສດຖະກິດສາມາດຮັບໄດ້, ບໍ່ສ້າງແຮງ ກົດດັນໃຫ້ເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ທັງສາມາດປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ການເງິນ ມີຄວາມກົມກຽວເປັນວິທະຍາສາດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົນໄກຕະຫລາດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈະປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງການເງິນເພື່ອອອກພັນທະບັດຄັງເງິນ ໂດຍຜ່ານການປະມູນ ຢູ່ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ຊຶ່ງກົນໄກດັ່ງກ່າວນີ້ຈະສາມາດຫລຸດຜ່ອນຜົນ ກະທົບ-ຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ອາດຈະເພີ່ມສູງຂຶ້ນນັ້ນໄດ້. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມຖ້າຫາກນຳໃຊ້ກົນໄກດຸ່ນດ່ຽງ ດ້ວຍການລ່ວງໜ້າຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍກົງຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຜ່ານມາ ແມ່ນຍິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທັງສອງດ້ານຂຶ້ນອີກຕໍ່ໄປ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)