ຫາກຕິດຕາມຫາງສຽງສັງຄົມ ຈະເຫັນວ່າມີຫຼາຍເລື່ອງໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໃນຍາມບ້ານເມືອງພົບກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19.

ຫາງສຽງນັ້ນ ສຸມໃສ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງການຈັດຕັ້ງບາງບ່ອນ ທີ່ມີຄົນເຂົ້າໄປໃຊ້ບໍລິການ ແລ້ວມີບາງແນວທາງອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດເຮັດບໍ່ຄ່ອຍດີ ແລະ ບໍ່ທັນໃຈ ເຊັ່ນວ່າ: ການບໍລິການຢູ່ໂຮງໝໍ; ການອອກໃບບິນຂອງໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງທີ່ບໍ່ລໍຖ້າຂັ້ນເທິງມີແຈ້ງການ ແລະ ອື່ນໆ.

ທັງໝົດຫາງສຽງນັ້ນ ຢາກໃຫ້ເຂົ້າໃຈເປັນສອງແງ່ມູມ; ຜູ້ຂຽນບໍ່ເວົ້າແງ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພາະການຈັດຕັ້ງເພິ່ນລົງກວດກາເຫັນແລ້ວ ມີການລົງວິໄນ ແລະ ຍົກຍ້າຍ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂອງສາຍໄຍການຈັດຕັ້ງ; ແຕ່ຢາກເວົ້າໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຜູ້ໃຊ້ບໍລິການທັງຫຼາຍ ຢາກໃຫ້ເປັນເຈົ້າການຮູ້ປະຕິເສດ; ໃຫ້ການຮ່ວມມືສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຫາກເຫັນວ່າ ເລື່ອງດັ່ງກ່າວນັ້ນເປັນການກະທຳຜິດລະບຽບການ.

ຢາກເຕືອນວ່າການທີ່ພວກເຮົາໂພສເລື່ອງຕ່າງໆລົງເຟດບຸກນັ້ນມັນໄດ້ໃຈ? ມັນສະແກ່ໃຈ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່? ມັນຜິດກົດໝາຍ…ເຫັນບໍ່? ຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງເຂົາຟ້ອງກັນຂຶ້ນໂຮງຂຶ້ນສານ…ບໍ່ແມ່ນແຕ່ໂພສເລື່ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ເນີ!

ຜູ້ມັກໂພສໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຜູ້ອື່ນ? ໂພສວ່າຜູ້ອື່ນເວົ້າໃຫ້ໂຕແບບກິນປູນຮ້ອນທ້ອງຫັ້ນນ໋າ!. ຄັນແມ່ນຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງເຂົາຟ້ອງກໍມີສິດຖືກປັບໃໝເຊັ່ນກັນ ຫຼື ຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນຖືກຕັດອິດສະຫຼະພາບ…ຢູ່ປະເທດເຮົາບໍ່ແມ່ນຈະບໍ່ມີລາຍຄະດີກ່ຽວກັບບັນຫານີ້ເນີ!. ຕໍ່ໄປມັນຫາກຊິມີເພາະຫວ່າງແລ້ວນີ້ ຢູ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ຍັງມີການປັບໃໝຜູ້ລະເມີດລິຂິສິດພິມປື້ມຜູ້ອື່ນຂາຍ.

ຢາກສະຫຼຸບວ່າ: ການແກ້ໄຂຫາງສຽງນັ້ນ ກະໂຕຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການກໍ່ຄວນມີສະຕິເປັນເຈົ້າການຮູ້ປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຜູ້ບໍ່ຫວັງດີທັງຫຼາຍ ພວກເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນກໍ່ໄປບໍ່ລອດ; ຄືດັ່ງກໍລະນີຊື້ຈ້າງເຂົ້າເຮັດການ ຄັນເຮົາຮອບຄອບບໍ່ເຊື່ອງ່າຍ ບໍ່ວາງເງິນມັດຈຳໄວ້ຕາມໃຈເຂົາ; ເຮົາກໍບໍ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງເຂົາໄດ້. ທຸກຢ່າງຂື້ນກັບເຮົາແນວວ່າເງິນຢູ່ໃນຖົງເຮົາ…

ໂດຍ: ທິດດີ