ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດໃນໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃນການຮັກສາຂໍ້ມູນອອນລາຍໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ປ້ອງກັນຕົວຕົນໃນໂລກອອນລາຍຈາກພວກໂຈນລັກຂໍ້ມູນໂດຍສະເພາະໃຊ້ Facebook ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ຄຳຄິດເຫັນ, ຄຳແນະນຳ ຫຼື ໃຊ້ສື່ສານກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ລະມັດລະວົງ ເນື່ອງຈາກວ່າມີກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີ ອາດເອົາຕົວຕົນຂອງທ່ານໄປອ້າງອີງ ແລະ ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບໃນທາງບໍ່ດີແກ່ເຮົາໄດ້.

ສະນັ້ນ, ເພື່ອປ້ອງກັນຈາກການໂຈນລະກໍາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຂໍ້ມູນສໍາຄັນຕ່າງໆທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນເຟສບຸກ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການອັບເດດລະຫັດຜ່ານເລື້ອຍໆຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຟສ໌ບຸກ ແລະ ນີ້ຄືເຄັດລັບ 5 ວິທີການຮັກສາຄວາມປອດໄພທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ ເພື່ອຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼໄປທາງອື່ນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ດັ່ງນີ້:

  1. ອອກຈາກລະບົບທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ: ເຮົາຄວນເຂົ້າໄປກວດສອບເລື້ອຍໆເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີ ທີ່ສະເເດງເຖິງສະຖານະບັນຊີຂອງທ່ານດ້ວຍອຸປະກອນປະເພດໃດ? ຖ້າຫາກມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກໂຕທ່ານເອງທ່ານສາມາດອອກຈາກບັນຊີທ່ານໄດ້ໂດຍກົດປຸ່ມ “ອອກຈາກລະບົບ” ຂອງສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນນັ້ນໆ. ຖ້າວ່າທ່ານມັກເຂົ້າບັນຊີຜ່ານອຸປະກອນຄອມພິວເຕີສາທາລະນະ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເເມ່ນຂອງຕົນນັ້ນກໍ່ຍິ່ງຕ້ອງລະມັດລະວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ຕ້ອງອອກຈາກລະບົບທຸກຄັ້ງຫຼັງຈາກໃຊ້ງານ.
  2. ຕັ້ງຄ່າການແຈ້ງເຕືອນ: ແນະນຳໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຄຸນສົມບັດແຈ້ງເຕືອນຖ້າມີການເຂົ້າບັນຊີຜິດປົກກະຕິ(Get alerts about unrecognized logins)ໂດຍເມື່ອທ່ານເປີດໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານບັນຊີ Facebook, Facebook messenger ແລະ ອີເມວຂອງທ່ານ ເພື່ອເເຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າບັນຊີຂອງທ່ານມີການເຂົ້າສູ່ລະບົບຜ່ານອຸປະກອນອື່ນທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນປົກກະຕິຄືກັບຂໍ້ທີ 1 ເຊິ່ງທ່ານສາມາດສັ່ງໃຫ້ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວອອກຈາກລະບົບໂດຍກົດປຸ່ມ “ອອກຈາກລະບົບ”.
  3. ບໍ່ຄວນໃຊ້ລະຫັດທີ່ຈື່ງ່າຍ: ຫຼາຍຄົນມັກໃຊ້ລະຫັດທີ່ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພລະດັບໜ້ອຍ ຫຼື ໃຊ້ລະຫັດທີ່ຈື່ງ່າຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຊີວິດຕົນເອງເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນສາມາດຄາດເດົາໄດ້ງ່າຍດາຍ; ເພາະການໃຊ້ລະຫັດທີ່ຍາກເປັນປັດໃຈສຳຄັນເພື່ອປ້ອງກັນການຄາດເດົາໄດ້. ຫາກໃຫ້ດີທີ່ສຸດເເມ່ນໃຫ້ໃຊ້ໂຕໜັງສື, ໂຕເລກ ເເລະ ໂຕອັກສອນອື່ນໆປົນກັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເເຕກຕ່າງ ເເລະ ເເນະນຳໃຫ້ປ່ຽນລະຫັດເລື້ອຍໆໂດຍເຂົ້າໄປ “ປ່ຽນລະຫັດ” ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດ.​
  4. ເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ: ອີກວິທີໜຶ່ງໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງບັນຊີເເມ່ນການໃຊ້ການຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຕົນໃຫ້ສູງຂຶ້ນເປັນ 2 ເທົ່າ (Two-factor authentication ຫຼື 2FA) ເພື່ອເຂົ້າສູ່ລະບົບ. ເນື່ອງຈາກ 2FA ເຮັດໃຫ້ເຟສ໌ບຸກຂອງທ່ານປອດໄພຂຶ້ນເພາະວ່າທ່ານຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນດ້ວຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເພື່ອສະແດງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງບັນຊີນັ້ນແລ້ວຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າສູ່ລະບົບໄດ້ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຫ້ໃສ່ລະຫັດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນແລ້ວ ກໍ່ໃສ່ລະຫັດພິເສດທີ່ລະບົບຈະສົ່ງເປັນຂໍ້ຄວາມເຂົ້າເບີມືຖືທີ່ໃຊ້ໃນການລົງທະບຽນກັບບັນຊີນີ້.
  5. ຮັບໝູ່ເພື່ອນໃນເຟສທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້: ເຟສ໌ບຸກມີຫຼາກຫຼາຍທາງເລືອກໃຫ້ທ່ານສາມາດເພີ່ມລະດັບຄວາມປອດໄພຂຶ້ນຕື່ມອີກໂດຍການກໍານົດໝູ່ທີ່ທ່ານເຊື່ອຖືໄດ້ 3 ເຖິງ 5 ຄົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າບັນຊີທ່ານ (Choose 3 to 5 friends to contact if you get locked out). ຄຸນສົມບັດໂຕນີ້ເໝາະກັບກໍລະນີທີ່ທ່ານພົບບັນຫາໃນການເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເຊັ່ນ: ມີຄົນລັກເຂົ້າບັນຊີຂອງທ່ານເເລ້ວປ່ຽນອີເມວ ຫຼື ລະຫັດ. ສະນັ້ນ, ວິທີຕັ້ງຄ່າແມ່ນເລືອກChoose friends > Choose Trusted Contacts) ແລ້ວພິມຊື່ຂອງໝູ່ສະນິດຂອງທ່ານຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນພ້ອມກົດຢືນຢັນ. ຫາກເວລາທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າລະບົບແບບປົກກະຕິໄດ້ ລະບົບຈະໃຫ້ທ່ານສົ່ງ URL ພິເສດໃຫ້ໝູ່ສະນິດຂອງທ່ານ ເມື່ອໝູ່ຂອງທ່ານກົດເຂົ້າໄປເເລ້ວ ຈະໄດ້ລະຫັດກູ້ຄືນມາເພື່ອໃຫ້ທ່ານໃຊ້ກັບເຂົ້າບັນຊີທ່ານຄືນໄດ້.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)