ເບິ່ງຄືວ່າ ການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19 ຢູ່ປະເທດເຮົາຜ່ອນຄາຍລົງຫຼາຍ ແຕ່ລັດຖະບານກໍ່ບໍ່ໄດ້ປະໝາດ ຍັງສືບຕໍ່ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 697/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຜ່ອນຜັນ; ມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ; ຄວບຄຸມ; ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19 ໃນໄລຍະແຕ່ວັນທີ 01 – 31 ກໍລະກົດ 2020.

ຫາກເພື່ອນຜູ້ອ່ານອອນລາຍຕິດຕາມຂ່າວຈາກສື່ທາງການ ຫຼື ສື່ອອນລາຍຈະເຫັນວ່າມີການສະເໜີແຈ້ງການສະບັບນີ້ຢ່າງຄົບຊຸດນໍ?

ແຕ່ຈຸດສຳຄັນຂອງແຈ້ງການນີ້ ຕາມຜູ້ຂຽນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈຖືກຕ້ອງ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ດັ່ງນີ້:

5 ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:

1. ມາດຕະການຜ່ອນຜັນນີ້ ແມ່ນເປັນການຊົ່ວຄາວ, ຖ້າມີການລາຍງານ ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງໃດແຂວງໜຶ່ງ ຈະໄດ້ຈຳກັດການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ປະຕິບັດຄືນມາດຕະການຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດສະເພາະແຂວງນັ້ນ ເຊິ່ງແມ່ນຄະນະສະເພາະກິດແຂວງນັ້ນ ຈະເປັນຜູ້ພິຈາລະນາ; ຖ້າຫາກເກີດມີຜູ້ຕິດເຊື້ອເປັນຈຸ້ມແຕ່ 2 ແຂວງຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ກັບມາປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຄຳສັ່ງ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ ຄືນໃໝ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

2. ມອບໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ກວດກາຄືນບັນດານິຕິກຳ, ຄຳແນະນຳຕ່າງໆຂອງຕົນ ເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະການຜ່ອນຜັນຂ້າງເທິງ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນອັນລະອຽດ ເພື່ອມີຄວາມເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໃຫ້ການຖະແຫຼງຂ່າວຊີ້ແຈງອະທິບາຍບັນຫາທີ່ສັງຄົມມີຄວາມສົນໃຈ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ໃຫ້ສົ່ງນິຕິກຳ, ຄຳແນະນຳສະບັບປັບປຸງ ໃຫ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ;

3. ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ, ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄະນະສະເພາະກິດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ພ້ອມກັນເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມກວດກາ ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ, ຮັກສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid -19 ຂຶ້ນມາໃໝ່ ພາຍຫຼັງມີການຜ່ອນຜັນ. ກລະນີມີການລະເມີດ ແມ່ນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ດຳເນີນມາດຕະການຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

4. ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ ເພິ່ມທະວີການຕິດຕາມ ເຝົ້າລະວັງການຕິດເຊື້ອພະຍາດ Covid -19 ແລະ ພະຍາດຕາມລະດູການອື່ນໆ, ລາຍງານກໍລະນີສົງໄສໃຫ້ໄວ ພ້ອມທັງຕິດຕາມກໍລະນີສຳພັດໃກ້ຊິດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ຮ່ວມກັບຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

5. ມາດຕະການທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ຫາ 31 ກໍລະກົດ 2020. ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ຈະໄດ້ມີການປະເມີນ, ທົບທວນ ແລະ ດັດປັບໃຫ້ເໝາະສົມຕື່ມ; ກໍລະນີມີການປ່ຽນແປງ ລັດຖະບານຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທົ່ວສັງຄົມ ຈົ່ງປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ%

ໂດຍ: ທິດດີ