ທຸກໆ ປີ ບັນດາໂຄງສ້າງພື້ນຖານການບໍລິການສື່ສັງຄົມ ມັກມີການປ່ຽນແປງຂະໜາດຮູບໃນການໂພດຢູ່ຕະຫຼອດ ຊື່ງເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງເນື້ອໃນທີ່ປ່ຽນແປງຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ປີ 2020 ສື່ສັງຄົມໄດ້ປ່ຽນເວທີໃໝ່ໝົດ ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການຕະຫຼາດສື່ສັງຄົມ ການ ນຳໃຊ້ຮູບພາບທີ່ມີຂະໜາດທີ່ເໝາະສົມ ສຳລັບເວທີຕ່າງໆ ມີບົດບາດສຳຄັນເພາະມັນຊ່ວຍຮັບປະກັນການສື່ສານຄົບຖ້ວນຂອງທຸກໆ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການນຳສະເໜີຫຼາຍທີ່ສຸດ.

iGITAL GEEK ມີຂະໜາດຮູບພາບລ້າສຸດປີ 2020 ສໍາລັບເວທີສື່ສັງຄົມ 5 ເພື່ອອັບເດດມາເບິ່ງນຳກັນວ່າມີສື່ສັງຄົມໃດແດ່?

1. Facebook

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໂພດຮູບລົງໃນເຟສບຸກເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ໜ້າເບື່ອ ທັງຮູບພາບດຽວ ແລະ ອາລະບໍ້າດັ່ງກ່າວສາມາດເຮັດໄດ້ຫຼາຍ ຊັບສິນຂອງຫຼາຍປະເພດໃນ Facebook ເຊັ່ນ: ເພດ, ກຸ່ມ, ເຫດການ, ແລະ ໂພດຕ່າງໆ ເຊີ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຂະໜາດຮູບພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂະໜາດຮູບໃນເຟສບຸກທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໜ້າປົກ ແລະ ຮູບໂປຼຟາຍ ສຳລັບ Facebook Page ທີ່ໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂພສຂອງທ່ານເບີ່ງສວຍງາມຫຼາຍຂື້ນ.

ຂະໜາດຮູບພາບໃນ Facebook ປີ 2020

 • Facebook Vertical Album Cover (1-3) size : 800 x 1200 
 • Facebook Vertical Album Cover (1-2) size : 600 x 1200 
 • Facebook Horizontal Album Cover (1-2) size : 1200 x 600 
 • Facebook Horizontal Album Cover (1-3) size : 1200 x 800 
 • Facebook Profile Image size : 960 x 960
 • Mobile Cover size : 560 x 312
 • Facebook Shared Link size : 1200 x 628
 • Facebook Cover Photo size : 820 x 312
 • Facebook Standart Image size : 1200 x 800
 • Facebook Event Image size : 1920 x 1080
 • Facebook Horizontal Image size : 1200 x 628 , 1920 x 1080
 • Facebook Vertical Image size : 960 x 1200
 • Facebook Square size : 1200 x 1200

2. Instagram

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການດຳເນີນການໂຄສະນາໃນ Instagram ສີ່ງສຳຄັນຄື: ຂະໜາດ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງການໂພດຮູບໂຄສະນາທີ່ຖືກຕ້ອງ ເພາະຈຸດຂາຍຂອງ Instagram ແມ່ນຮູບ ສະນັ້ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຂະໜາດຮູບພາບໃຫ້ເໝາະສົມ.

ຂະໜາດຮູບພາບໃນ Instagram ປີ 2020

 • Instagram Profile Image size : 180 x 180
 • Instagram Photo Post size : 1080 x 1080 (square)
 • Instagram Photo Post size : 1080 x 1350 (portrait)
 • Instagram Photo Post size : 1080 x 608 (landscape)
 • Instagram Stories size : 1080 x 1920
 • Instagram Video Post size : 1080 x 1080 (square)
 • Instagram Video Post size : 1080 x 1350 (portrait)
 • Instagram Video Post size : 1080 x 608 (landscape)
 • Instagram Cover Photo size : 420 x 654
 • Instagram IGTV size : 1080 x 1920 
 • Instagram IGTV size : 1920 x 1080 (landscape)

3. Twitter

Twitter ດ້ວຍຮູບພາບໄດ້ຮັບຈຳໜ່າຍຫຼາຍກວ່າທີ່ບໍ່ມີຮູບພາບ ເຖິງ 150% ຖ້າຕ້ອງການຮູບພາບທີ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກຄົນ ເພື່ອສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນໃນຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ມີຄວາມວ່ອງໄວ ຄວນໃຊ້ infographic ທີ່ງ່າຍຕໍ່ການອ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນຍ່ອຍ ແລະ ສະຫຼຸບມາແລ້ວ ຫຼື ຮູບພາບປະກອບທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄວ ຫຼື ໃນເວລາສັ້ນໆ ເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມການສື່ສານໄດ້ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ຂະໜາດຮູບພາບໃນ Twitter ປີ 2020

 • Twitter profile picture size : 400 x 400
 • Twitter header size : 1500 x 500
 • Twitter card image size : 1200 x 628
 • Twitter post image size : 1024 x 512
 • Twitter profile picture size : 400 x 400
 • Twitter header size : 1500 x 500
 • Twitter card image size : 1200 x 628
 • Twitter post image size : 1024 x 512
 • Twitter video size : 720 x 720 (square)
 • Twitter video size : 720 x 1280 (portrait)
 • Twitter video size : 1280 x 720 (landscape)

4. YouTube

YouTube ແມ່ນຊ່ອງທາງສື່ສັງຄົມທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການແລກປ່ຽນເນື້ອຫາວິດີໂອການປະຕິບັດຕາມຕາມເງື່ອນໄຂ ເພື່ອໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນຊ່ອງທາງນີ້ ຄວາມລະອຽດຂອງວີດີໂອ ແລະ ຄວາມຍາວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສຳຄັນ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ກັບລາຍລະອຽດ ເຊັ່ນ: ຂະໜາດຂອງຮູບໂປຼຟາຍ, ຮູບໜ້າປົກຊ່ອງ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຜ້ເຂົ້າມາເບີ່ງໃນໜ້າ YouTube ຂອງທ່ານ.

ຂະໜາດຮູບພາບໃນ Youtube ປີ 2020

 • YouTube Channel Profile size : 800 x 800
 • Cover Channel size : 2560 x 1440
 • Mobile Cover Channel size : 1546 x 423 

5. TikTok

TikTok ແມ່ນແອັບ popular ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນຕອນນີ້ ແລະ ມີຄົນຕິດຕາມຫຼາຍທີ່ສຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຕົວເລືອກ ຫຼື ບໍ່ມີຮູບແບບຫຼາຍ ແຕ່ເຮົາຍັງຕ້ອງຮູ້ພື້ນຖານກ່ອນທີ່ຈະອັບໂຫຼດວິດີໂອໃນ TikTok.

ຂະໜາດຮູບພາບໃນ TikTok ປີ 2020

 • TikTok Video length : 1080 x 1920, maximum 60 seconds.
 • TikTok Profile Image :  200 x 200

ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ຫຼື ການຕະຫຼາດຕ່າງໆ ກໍ່ໃຊ້ແພດຟອມ Social Media ເປັນຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ແຕ່ລະແພດຟອມກໍ່ບໍ່ຢຸດທີ່ຈະພັດທະນາ ລວມທັງການເຮັດໃຫ້ໜ້າຕາແພດຟອມໃຫ້ສວຍງາມ ເຮັດວຽກໄດ້ດີຍີ່ງຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ສ້າງເນື້ອຫາທັງຫຼາຍ ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງຂໍ້ມູນນີ້ທຸກໆ ປີເພື່ອໃຫ້ຮູບພາບທີ່ໂພດລົງໃນແພດຟອມຕ່າງໆ ສາມາດສະແດງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ເນື້ອຫາມີຄຸນນະ ພາບຫຼາຍຂື້ນ ມັນຍັງເປັນການສື່ສານຄົບຖ້ວນຜ່ານສື່ສັງຄົມ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ.