ວັນອາທິດ ທີ 05-07-2020 ຈະມາເຖິງນີ້ ແມ່ນກົງກັບມື້ຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳ ເດືອນແປດລາວ ເຊິ່ງເປັນວັນສຳຄັນຂອງຮີດຄອງປະເພນີ ກໍ່ຄືທາງພຸດທະສາສະໜາ ນັ້ນຄື: ວັນບຸນເຂົ້າພັນສາ.

ຫຼາຍປີຜ່ານມາເກີດມີຂະບວນງົດນ້ຳເມົາຍາມເຂົ້າພັນສາ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ດີ ໜ້າສົ່ງເສີມ ແລະ ຍ້ອງຍໍສັນສະເສີນ.

ຂະບວນງົດນ້ຳເມົາຍາມເຂົ້າພັນສາ ສັງເກດເຫັນວ່າຟົດຟື້ນກວ້າງຂວາງອອກໃນແຕ່ລະປີ ສະພາກາເຟ ຫຼື ເຮືອນບຸນເຮືອນທານ; ບ່ອນອອກກຳລັງກາຍ; ຕະຫຼາດຮ້ານຄ້າ ຜູ້ຄົນຕ່າງກໍ່ຊັກຊວນກັນຕັ້ງບັນຫາທ້າທາຍກັນວ່າຊິງົດນ້ຳເມົາຍາມເຂົ້າພັນສາຕະຫຼອດສາມເດືອນໄດ້ຫຼືບໍ່? ຫຼື ຊິອອກກາງທາງວ່າຊັ້ນ!

ການງົດນ້ຳເມົາໃນຕະຫຼອດ 3 ເດືອນ ຍາມເຂົ້າພັນສານີ້ ຜູ້ຂຽນເອງກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດມາສິບກວ່າປີແລ້ວ ເຫັນວ່າມີໂອກາດກວດສຸຂະພາບ ແລະ ປິ່ນປົວໄປພ້ອມ ເຊິ່ງບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເຮົາເປັນພະຍາດຫຍັງແດ່? ສະນັ້ນ, ປີໜຶ່ງກວດເທື່ອໜຶ່ງກໍ່ຍັງດີ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນສັງຄົມເຮົາກໍ່ສາມາດຫຼີກລຽງການດື່ມນ້ຳເມົາໄດ້ ເພາະເຮົາມີຂໍ້ອ້າງຕໍ່ໝູ່ຄູ່ເພື່ອນຝູງເວລາມີການມີງານ ຄັນແມ່ນບໍ່ຖືກຍາມເຂົ້າພັນສາແລ້ວກໍ່ປະຕິເສດຍາກ.

ສ່ວນຜູ້ທີ່ເລີ່ມໃໝ່ນັ້ນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເດັດຂາດ ບໍ່ຊັ້ນມັນອອກກາງເຄິ່ງ. ຕາມປະສົບການຂອງຫຼາຍຄົນບອກວ່າ: ຫຼັງຈາກມື້ບຸນແລ້ວໃຫ້ຊອກເວລາໄປກວດສຸຂະພາບ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າເຮົາເປັນພະຍາດຫຍັງ ຫຼື ບໍ່? ເມື່ອຮູ້ມີພະຍາດແລ້ວມັນຈະບັງຄັບເຮົາໄປໃນຕົວ ໃນການປິ່ນປົວຕາມການແນະນຳຂອງແພດໝໍ ເວລາເຮົາຈະຕັດສິນໃຈເລື່ອງການກິນດື່ມ ເພື່ອປິ່ນປົວສຸຂະພາບຂອງຕົນ ໃນກໍລະນີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງກໍ່ຄວນຕັ້ງບັນຫາທົບທວນຊີວິດທີ່ຜ່ານມາວ່າມີຫຍັງຕ້ອງປັບປຸງແກ້ໄຂ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເລື່ອງກ່ຽວກັບຄອບຄົວ, ການສ້າງລາຍຮັບ, ການທຳການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ.

ສາມເດືອນເບິ່ງຄືສັ້ນ, ແຕ່ຫາກເຮົາຕັ້ງບັນຫາທົບທວນຄືນການດຳລົງຊີວິດໃນຮອບປີຜ່ານມາກໍ່ສາມາດເຫັນໄດ້ຫຼາຍສິ່ງຢ່າງທີ່ມັນຢ່າງເຂົ້າມາໃນຊີວິດເຮົາ ເຊິ່ງມີທັງເລື່ອງດີ ແລະ ເລື່ອງຮ້າຍໂດຍທີ່ເຮົາສາມາດຖອດຖອນເປັນບົດຮຽນໄດ້ ຫຼື ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ມີສະຕິລະວັງຕົວສູງຂຶ້ນ.

ມີບາງຄົນຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ: ງົດສາມເດືອນໃນຮອບປີແມ່ນໜ້ອຍ ເປັນຫຍັງບໍ່ງົດເກົ້າເດືອນ ຫຼື ຕະຫຼອດໄປກໍ່ເປັນແນວຄິດທີ່ດີ ທັງນັ້ນ, ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງວ່າ: ຄວາມສາມາດ ກໍ່ຄືເພດານຊີວິດຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນນໍ? ງົດໄດ້ສາມເດືອນກໍ່ຖືວ່າດີຫຼາຍ, ແຕ່ຖ້າເຮັດໄດ້ຕະຫຼອດປີແຮ່ງເປັນແບບຢ່າງທີ່ໜ້າຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍ.

ຜູ້ຂຽນຄິດວ່າ: ຄຽງຄູ່ກັບຂະບວນການຫຼິ້ນກິລາ; ແຂ່ງຂັນກິລາໃນຍາມນີ້ຄວນເພິ່ມເລື່ອງງົດນ້ຳເມົາ ເຂົ້າໄປຈະເປັນການດີຍິ່ງ…ຕ້ອງຍອມຮັບວ່າໃນຂະບວນດັ່ງກ່າວມີນ້ຳເມົາເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມເກີນເຄິ່ງໜຶ່ງ.

ໂດຍ: ທິດດີ