ໃນເວລາໄປງານລ້ຽງ ຫຼື ງານບຸນຕ່າງໆ ແນ່ນອນວ່າເຄື່ອງດື່ມທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ກໍ່ຄື ເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າທຸກປະເພດ ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນເວລາຕື່ນນອນມາ ພ້ອມກັບອາການເມົາຄ້າງໃນຕອນເຊົ້າມື້ຕໍ່ມາຫຼັງຈາກດື່ມແບບບໍ່ຢຸດ ສຳລັບອາການຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເກີດຂື້ນ ເຊັ່ນ: ປວດຮາກ, ຮາກ, ຖອກທ້ອງ, ເມື່ອຍ ແລະ ເຈັບຫົວ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶກບໍ່ດີຕະຫຼອດມື້ນັ້ນເລີຍ ເພາະ ສະນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງວິທີປ້ອງກັນ ແລະ ວິທີບັນເທົາອາການເມົາຄ້າງພ້ອມກັນເລີຍ

  • ຈຳກັດການດື່ມເຫຼົ້າ

ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາການເມົາຄ້າງແມ່ນຂື້ນກັບຈຳນວນເຫຼົ້າທີ່ເຮົາດື່ມເຂົ້າໄປ ນອກຈາກນໍ້າ ໜັກຂອງຮ່າງກາຍ, ເພດ, ເວລາທີ່ທ່ານດື່ມເຫຼົ້າເທື່ອສຸດທ້າຍ ປະເພດຂອງເຫຼົ້າ ແລະ ໄລຍະເວ ລາໃນການດື່ມຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະລິມານເຫຼົ້າໃນເລືອດໄດ້ເຊັ່ນກັນ ແລະ ຄົນທີ່ດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍມັກມີອາການເມົາຄ້າງຮ້າຍແຮງກ່ວາຄົນອື່ນໆ  ຊື່ງຄົນທີ່ດື່ມໜັກເກີນ 68% ແມ່ນມີອາການເມົາຄ້າງ ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ ຫຼື ດື່ມນໍ້າແທນອາດຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາ ການເມົາຄ້າງໄດ້.

  • ການດື່ມນໍ້າ

ເຄີຍສົງໃສບໍ່ວ່າເປັນຫຍັງທ່ານມັກຍ່ຽວເລື້ອຍໆ ຫຼັງຈາກດື່ມເຫຼົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງດື່ມປະເພດເຫຼົ້າຕ່າງໆ? ເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ຈະໄປຢຸດການໄຫຼຂອງ Vasopressin ຊື່ງເປັນຮໍໂມນທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດປະລິມານນໍ້າຍ່ຽວທີ່ຜະລິດຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຖ້າທ່ານມີອາການຖອກທ້ອງ, ເຫື່ອອອກ ຫຼື ຮາກ ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານເວລານັ້ນຈະສູນເສຍນໍ້າຫຼາຍ ຊື່ງທ່ານຄວນຈິບນໍ້າທົດແທນນໍ້າທີ່ເສຍໄປອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ອາການດີຂື້ນ.

  • ກິນອາຫານເຊົ້າດີສຸຂະພາບ

ການກິນອາຫານເຊົ້າແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບສາມາດຊ່ວຍຮັກສາລະດັບນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້, ໃຫ້ວິຕາມິນ ແລະ ເກືອແຮ່ເພື່ອຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຮ່າງກາຍ ເຖີງວ່າທາດນໍ້າຕານໃນເລືອດຕໍ່າກໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຮ້າຍໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເປັນສາເຫດຂອງອາການເມົາຄ້າງ ແຕ່ກໍ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັນ ເພາະວ່າຖ້າວ່ານໍ້າຕານໃນເລືອດຕໍ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີອາການປວດຮາກ, ເມື່ອຍ ແລະ ບໍ່ມີແຮງ ນອກຈາກນັ້ນການດື່ມເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດເຮັດໃຫ້ສານເຄມີໃນເລືອດສູນເສຍຄວາມສົມດຸນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກົດໃນເລືອດສູງກ່ວາປົກກະຕິ.

  • ໃຊ້ຢາແກ້ປວດ

ການກິນຢາ aspirin, ibuprofen ແລະ ຢາແກ້ອັກເສບ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຢາ steroidal (NSAIDs) ອາດຈະຊ່ວຍບັນເທົາອາການເຈັບຫົວໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ອາການເຈັບປວດຕ່າງໆ ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຄວນຫຼີກລ້ຽງການໃຊ້ຢາອາເຊຕາມີນໂນເຟັນ ຫຼື Paracetamol ເພາະວ່າຖ້າເຫຼົ້າໄດ້ເຂົ້າສູ່ກະແສເລືອດແລ້ວ ກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພິດຂອງ paracetamol ໃນຕັບຮ້າຍແຮງຂື້ນຕື່ມ.

  • ນອນໃຫ້ພຽງພໍ

ເຫຼົ້າສາມາດລົບກວນການນອນຫຼັບໄດ້ ແລະ ອາດຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫຼຸດຂອງຄຸນນະ ພາບ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການນອນ ເຖີງແມ່ນວ່າການນອນຫຼັບບໍ່ພຽງພໍກໍ່ບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕຸ້ຍ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຍັງເຮັດໃຫ້ອາການເມົາຄ້າງຮ້າຍແຮງຂື້ນຕື່ມ ຊື່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ເຖິງອາການເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ ແລະ ງຸດງິດ ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມການນອນຫຼັບໃຫ້ພຽງພໍ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຟື້ນຕົວໄດ້ອາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານອົດທົນກັບອາ ການເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້.

  • ກິນອາຫານເສີມບາງຊະນິດ.

ເຖີງແມ່ນວ່າມີການຄົ້ນຄ້ວາຈຳກັດ ແຕ່ວ່າການຄົ້ນຄ້ວາບາງຢ່າງໄດ້ພົບເຫັນວ່າອາຫານເສີມບາງປະເພດສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການເມົາຄ້າງໄດ້ ຕົວຢ່າງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • ໂສມແດງ: ອາຫານເສີມທີ່ບັນຈຸໂສມແດງຊ່ວຍໃນການຫຼຸດໄຂມັນໃນເລືອດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງອາການເມົາຄ້າງ.
  • ຂີງ: ກິນຂີງປະສົມກັບນໍ້າຕານແດງ ແລະ ສານສະກັດຈາກສີດຳ ສາມາດຊ່ວຍບັນເທົາອາການ ປວດຮາກ, ຮາກ ແລະ ຖອກທ້ອງ.
  • ໂສມໄຊບີເລຍ: ອາຫານເສີມທີ່ບັນຈຸສານສະກັດຈາກໂສມໄຊບີເລຍ ຊ່ວຍບັນເທົາອາການເມົາຄ້າງ ແລະ ບັນເທົາຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງອາການທົ່ວໄປ.