(ພາບປະກອບ)

ອົງການ ເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ “ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວ ແລະ ອຸດໜູນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ”.

ບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ແມ່ນກຳນົດເວລາ 2 ປີ ( 2020 – 2022) ຈຳນວນ 1 ແສນໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຂໍ້ຕົກລົງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອການປິ່ນປົວ ແລະ ອຸດໜູນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ໄດ້ລົງນາມ ໂດຍທ່ານ ໂຈມແຍງ ແພງທອງສະຫວັດ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄຊກລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ບຣູນາກີ, ຫົວໜ້າອົງການເວີລດ໌ເອດຢູເຄຊັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເມື່ອວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2020 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫ້ອງການ ຄຊກລ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)