ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນປາກເຊ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ມາດຕະການປ້ອງກັນ ການລະບາດຂອງພະຍາໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຊິ່ງທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ແພງສະຫວ່າງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນປາກເຊ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ວ່າ: ພາຍຫລັງເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນ ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ໃຫ້ແກ່ຄູ-ອາຈານ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພື່ອໃຫ້ຄູໄປແນະນຳນັກຮຽນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ເອົາໃຈໃສ່ລ້າງມືດ້ວຍເຈວ ຫລື ສະບູ, ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ໄລຍະພັກການຮຽນ-ການສອນ ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ພັກຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ໃຫ້ອອກນອກເຮືອນຖ້າບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ, ຄູ-ອາຈານ ກໍໄດ້ມີການແບ່ງຈຸປະຈຳການ ແລະ ໄດ້ສ້າງສື່ການສອນຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ເຊິ່ງກ່ອນຈະມີການພັກຮຽນ ຄູ-ອາຈານ ໄດ້ໃຫ້ວຽກບ້ານ, ບົດຝຶກຫັດໃຫ້ໄປຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແກ້ຢູ່ເຮືອນ.

ທ້າວ ທະນາຄິງ ຮັບໄຊທອງ ນັກຮຽນ ມ 4 ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນປາກເຊ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ພວກນ້ອງໄດ້ມີວິທີການປ້ອງການຕົນເອງ ດ້ວຍການໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ທາງໂຮງຮຽນກໍໄດ້ມີການວັດແທກອຸນຫະພູມ ກ່ອນຈະເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ໝັ່ນລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ຫລື ເຈວລ້າງມື, ຫລີກລ້ຽງການໄປສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄົນຫລາຍ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ປຸງສຸກດີ.

ນາງ ໄຊປະລິນຍາ ຜຸ້ຍມະນີ ນັກຮຽນ ມ 4 ຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນປາກເຊ ກໍໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ໃນໄລຍະທີ່ໂຈະການຮຽນ-ການສອນ ພວກນ້ອງໄດ້ຮຽນທາງອອນລາຍ, ເຊິ່ງຄູຈະສົ່ງບົດຮຽນໃຫ້ ແລ້ວນ້ອງກໍສົ່ງຄຳຕອບໃຫ້ຄູ ເພື່ອເປັນການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ, ພ້ອມທັງເປັນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າຮຽນໄດ້ຄືກັນ ແລະ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ, ໃນເວລາມີການເປີດຮຽນຄືນ ທາງໂຮງຮຽນ ກໍໄດ້ແນ່ນຳໃຫ້ມີການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງ 1 ແມັດ, ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫລື ເຈວລ້າງມືເລື້ອຍໆ ແລະ ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເປັນປົກກະຕິ.