“TikTok” (ຫຼື “Douyin” ໃນພາສາຈີນ) ແມ່ນໂປຣແກຣມສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ທີ່ຂຶ້ນກັບບໍລິສັດ ByteDance (ປັກກິ່ງ ສປ.ຈີນ) ເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການ ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2016 ມີຈຸດເດັ່ນໃນການສ້າງ ແລະ ແຊວິດີໂອສັ້ນ ກັບໝູ່ເພື່ອນ online ເພື່ອການບັນເທີງ (ແຕ່ຍັງມີບາງວິດີໂອສະໜອງເນື້ອໃນຂ່າວສານ)

ສະຖິຕິຜູ້ໃຊ້ TikTok

TikTok ມີຢູ່ໃນ 155 ປະເທດ ແລະ ຮອງຮັບ 75 ພາສາທົ່ວໂລກ. ຜູ້ໃຊ້ TikTok ຫຼາຍສຸດແມ່ນປະເທດອິນເດຍ ຈີນ ແລະ ອາເມລິກາ ຈຳນວນຜູ້ໃຊ້ໃນປະເທດອິນເດຍເກືອບທຽບເທົ່າກັບ 1/3 ຂອງຜູ້ໃຊ້ TikTok ທົ່ວໂລກ. ໃນອາຊີກໍ່ນິຍົມຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ກຳປູເຈຍ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ພຶດຕິກຳ ຂອງຜູ້ໃຊ້ TikTok

ໃນປະຈຸບັນ TikTok ມີຜູ້ໃຊ້ວັນລະ 500 ລ້ານຄົນ 41% ຂອງຜູ້ໃຊ້ TikTok ແມ່ນໄວລຸ້ນອາຍຸ 16 – 24 ປີ, ຜູ້ໃຊ້ TikTok ສະເລ່ຍ 52 ນາທີ/ມື້ 90% ຂອງຜູ້ມີ TikTok App ແມ່ນຈະເຂົ້າໃຊ້ TikTok ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄັ້ງ/ມື້ ແຕ່ລະມື້ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ລ້ານວິດີໂອຖືກເບິ່ງຢູ່ໃນ TikTok.

ພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດ 18 ເດືອນ ຖານຜູ້ໃຊ້ TikTok ຜູ້ໃຫຍ່ໃນອາເມລິກາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 5,5 ເທົ່າ.