ການເຊື່ອມຊຶມເອກະສານສຳຄັນຂອງພັກ ແມ່ນວຽກໜຶ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ສະມາຊິກພັກ ໂດຍສະເພາະ ພະນັກງານຂັ້ນສູງຂອງພັກ; ເປັນການປະກອບອາວຸດທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດອັນຖືກຕ້ອງ; ທັງເປັນການສ້າງຂະບວນການດ້ານການເມືອງໃຫ້ແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສາມຂັ້ນຂອງພັກ.

ສະນັັ້ນ ໃນວັນທີ 09 ກໍລະກົດ 2020 ຢູ່ທີ່ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມສາມມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກຂອງກະຊວງ-ອົງການຂັ້ນສູນກາງຂຶ້ນ.

ມະຕິກົມການເມືອງທີ່ນຳມາເຊື່ອມຊຶມໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີສາມມະຕິຄື:

  • ມະຕິ ເລກທີ 111/ກມສພ ວ່າດ້ວຍ ເພິ່ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນສະພາບການໃໝ່; ເຊິ່ງມີ 3 ພາກ ຄື:  ຕີລາຄາ ສະພາບຜ່ານມາ ແລະ ຄາດຄະເນໃນຕໍ່ໜ້າ; ‚ ທັດສະນະຂອງພັກຕໍ່ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ƒ ທິດທາງ; ວຽກງານຈຸດສຸມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນຕໍ່ໜ້າ.
  • ມະຕິ ເລກທີ 112/ກມສພ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳ; ເຊິ່ງມີ:  ທັດສະນະຊີ້ນຳຂອງພັກ; ‚ ທິດທາງຍົກສູງຄຸນນະພາບການດຳເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳ; ƒ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
  • ມະຕິ ວ່າດ້ວຍວຽກງານແນວໂຮມ ແລະ ວຽກງານມະຫາຊົນຂອງພັກ ໃນໄລຍະໃໝ່ ເລກທີ 108/ກມສພ; ເຊິ່ງມີສາມພາກຄື:  ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງວຽກງານແນວໂຮມ ແລະ ວຽກງານມະຫາຊົນຂອງພັກ; ‚ ທັດສະນະພຶ້ນຖານ; ທິດທາງວຽກງານແນວໂຮມ ແລະ ວຽກງານມະຫາຊົນຂອງພັກໃນໄລຍະໃໝ່; ƒ ການຊີ້ນຳຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນພາຍຫຼັງການເຊື່ອມຊຶມແລ້ວ ຈະຕ້ອງເຂົ້າສູ່ການຕັດສິນຜົນໄດ້ຂອງມະຕິນັ້ນຄື ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ຂອດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ເຄີຍກ່າວໄວ້ວ່າ: …ບັນຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທັງເປັນວິທະຍາສາດ; ທັງເປັນສິລະປະ…

(ໄກສອນ ພົມວິຫານ; ນິພົນເລືອກເຟັ້ນເຫຼັ້ມ 3 ໜ້າ 120)

ໂດຍ: ທິດດີ