ຖ້າທ່ານແມ່ນຜູ້ຄິດທີ່ຈະສ້າງທຸລະກິດຄອບຄົວ ມື້ນີ້ຂໍນຳສະເໜີທຸລະກິດຄອບຄົວທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າ ແລະ ມີຜົນຕອບແທນສູງ ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໃນປີ 2020.

ຄວາມຄິດທຸລະກິດຄອບຄົວທີ່ດີທີ່ສຸດ ສຳລັບປີ 2020:

1. ທຸລະກິດ Online

2. ທຸລະກິດໃຫ້ເຊົ່າ

3. ທຸລະກິດຈັດງານລ້ຽງ

4. ການບໍລິການທຸລະກິດແບບພິເສດ

5. ທຸລະກິດຮ້ານອາຫານ