ຫຼຸດຮອຍແປ້ວ ແລະ ການຮັກສາບາດແຜໃຫ້ຖືກວິທີ

0
317

ກ່ອນອື່ນໝົດເມື່ອທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ມີບາດແຜຫຼາຍ ທ່ານຄວນລ້າງບາດແຜໃຫ້ສະອາດດ້ວຍນໍ້າທຳມະດາ ຫຼື ໄປພົບແພດແມ່ນດີທີ່ສຸດ ແລະ ໃນເວລາທີ່ມີບາດແຜຢູ່ ຄວນເລືອກອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ມີທາດບຳລຸງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິຕາມິນ C, ທາດເຫຼັກ, ໂປຕີນ ແລະ ວິຕາມິນ E ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານເອງຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີອົກຊີເຈນຫຼາຍ ເພາະສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜຫາຍດີໄວ.

ນອກຈາກນັ້ນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ບາດແຜນານເຊົາ ຫຼື ມີຮອຍແປ້ວຫຼາຍຂື້ນ ນັ້ນກໍ່ຄືບໍ່ຄວນເກົາ ແລະ ຈົ່ງລະມັດລະວັງຢ່າເຮັດໃຫ້ບາດແຜຖືກນໍ້າ ຫຼີກລ້ຽງການສໍາພັດກັບຝຸ່ນ ແລະ ສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຕ່າງໆ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຕ້ອງລະມັດລະວັງຢ່າປ່ອຍໃຫ້ບາດແຜຖືກແສງແດດໂດຍກົງ ຫຼື ຢ່າໃຫ້ຖືກແສງແດດຕະຫຼອດເວລາ ເພາະວ່າແສງຕາເວັນຈະເຮັດໃຫ້ບາດແຜມືດກວ່າເກົ່າ.

ລັບປັດໃຈອື່ນໆ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ບາດແຜຫາຍດີໄວ ຫຼື ຊ້ານັ້ນ “ຖ້າບາດແຜເກີດຂື້ນໃນເດັກມັນສາມາດຫາຍດີໄວກ່ວາຜູ້ໃຫຍ່ເພາະໄວເດັກສາມາດສ້ອມແປງໄດ້ໄວຫຼາຍ” ນອກ ຈາກການໃຊ້ຢາເພື່ອຮັກສາບາດແຜ ຕົວຢ່າງ: ເຫຼົ້າ, ທາດໄອໂອດິນ, povidine, ສິ່ງນີ້ຈະບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜຫາຍດີໄວ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມເຮັດໃຫ້ບາດແຜນານເຊົາຫຼາຍກ່ອນ.