ຫາກຜູ້ປ່ວຍພະຍາດໝາກໄຂ່ຫຼັງຮູ້ຈັກຖະໜອມໝາກໄຂ່ຫຼັງຢ່າງຖືກວິທີ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ຍືນຍາວ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຂົ້າສູ່ຂະບວນການລ້າງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຟອກເລືອກ ແລະ ການປູກຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ ຊຶ່ງວິທີການຖະໜອມໝາກໄຂ່ຫຼັງ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ
 • ຄວບຄຸມລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປ່ວຍພະຍາດເບົາຫວານ
 • ຄວບຄຸມ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງອາຫານປະເພດໂປຣຕີນຈາກເນື້ອສັດ
 • ຫຼີກລ່ຽງອາຫານເຄັມ, ຂອງໝັກດອງ, ຂະໜົມຕ່າງໆ ແລະ ອາຫານສຳເລັດຮູບ
 • ຫຼີກລ່ຽງອາຫານປະເພດຫວານ ແລະ ມັນ
 • ງົດການສູບຢາ
 • ອອກກຳລັງກາຍເບົາໆເປັນປະຈຳ
 • ດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ໄດ້ມື້ລະ 6-8 ຈອກ
 • ເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ
 • ງົດອາຫານລົດເຄັມ
 • ບໍ່ຊື້ຢາກິນເອງ
 • ຫຼີກລ່ຽງປັດໄຈສ່ຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດເບົາຫວານ

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ)