ວິທີປ່ຽນແປງຕົນເອງເພື່ອໃຫ້ຍິ້ມໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຂັ້ມແຂງກ່ວາເກົ່າ

1. ເປີດໃຈໃຫ້ກວ້າງກວ່າເກົ່າ

ຫຼາຍຄົນຕົກຢູ່ໃນເຂດຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງເປັນເວລາດົນນານ ສົ່ງຜົນໃຫ້ບໍ່ກ້າທີ່ຈະເປີດໃຈກັບສິ່ງໃໝ່ໆ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຕົວວ່າຂໍ້ດີຂອງການເປີດໃຈ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຫັນມຸມມອງຂອງໂລກອື່ນໆ  ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນຈຸດປ່ຽນທີ່ສຳຄັນໃນຊີວິດ ຫຼື ຖ້າເວລາເປີດໃຈກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ມັກ ແຕ່ຖ້າໄດ້ພະຍາຍາມທົດລອງກັບມັນ ອາດຈະປ່ຽນໃຈ ປ່ຽນຄວາມຄິດກາຍເປັນສິ່ງທີ່ມັກ ແລະ ຫຼົງໄຫຼກໍ່ເປັນໄປໄດ້.

2. ຍອມຮັບຄວາມເປັນຈິງ

ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ວ່າບາງຄັ້ງ ຄວາມຈິງແມ່ນສີ່ງທີ່ເຈັບປວດ ແຕ່ການຍອມຮັບຄວາມຈິງໄດ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ແລະ ປັບປຸງປ່ຽນແປງຕົນເອງໃຫ້ດີຍີ່ງຂື້ນ ຊື່ງນີ້ແມ່ນພະລັງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຊີວິດ ເພາະວ່າຖ້າຄົນເຮົາຫຼອກຕົວເອງ ອາດຈະບໍ່ສາມາດພັດທະນາຊີວິດຕົນເອງໃຫ້ກ້າວໄປອີກຂັ້ນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.

3. ເຊົາຫຼີ້ນລະຄອນ

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຍິ້ມໄດ້ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍເຂັ້ມແຂງ ທຳອິດແມ່ນຕ້ອງຢຸດຫຼີ້ນລະຄອນຫຼອກຕົນເອງ ເພາະຄວາມໂສກເສົ້າ ຫຼື ຄວາມທຸກໃຈ ບໍ່ເຄີຍຊ່ວຍຫຍັງໃຫ້ດີຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າທ່ານຍັງຮັກຕົວເອງ ແລະ ຕ້ອງການເພີ່ມພະລັງງານໃຫ້ກັບຕົນເອງທຸກໆມື້ ກໍ່ຈົ່ງປ່ອຍວາງເລື່ອງທຸກຢ່າງ ຢ່າລືມວ່າຊີວິດຂອງເຮົາຕ້ອງກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ບໍ່ແມ່ນຖອຍຫຼັງ ຫຼື ຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ.

4. ຖ້າປ່ຽນໃຜບໍ່ໄດ້ ກໍ່ປ່ຽນແປງຕົນເອງດີກ່ອນ

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຕ້ອງຢູ່ຮ່ວມກັບຄົນທີ່ບໍ່ມັກໃນບາງເລື່ອງ ກໍ່ຄວນເລືອກທີ່ຈະປ່ຽນຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຕົນເອງແທນທີ່ຈະຖຽງກັນໃຫ້ເສຍອາລົມດີກ່ອນ.

ເນື່ອງຈາກວ່າເຮົາຮູ້ວິທີການຮັບມືກັບສີ່ງທີ່ບໍ່ມັກທີ່ສຸດແລ້ວ ຢ່າເສຍເວລາໃນຄວາມອຸກອັ່ງ ຫຼື ງຸດງິດໃຈ ກັບສີ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນຢູ່ຕະຫຼອດ ແຕ່ຈົ່ງຊອກຫາວິທີທີ່ຈະປັບຕົວໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງມີຄວາມສຸກຈະດີກວ່າ.