ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2020 ທົ່ວປະເທດໄດ້ໄຂການ ສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ຕອນປາຍ (ມ7) ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ໂດຍມີສູນສອບເສັງທັງໝົດ 294 ສູນ ໃນໂຮງຮຽນ 778 ແຫ່ງ, ເຊິ່ງຈໍານວນນັກສອບເສັງທັງໝົດ 64.340 ຄົນ ຍິງ 30.035 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີນັກສອບເສັງ ບີແລ່ງ 207 ຄົນ, ຍິງ 117 ຄົນ. ສໍາລັບສົກຮຽນປີຜ່ານມາ ມີຈໍານວນນັກສອບເສັງທັງໝົດ 67.160 ຄົນ ຍິງ 31.402 ຄົນ ແລະ ສູນສອງເສັງ 292 ສູນ ໃນໂຮງຮຽນ 758 ແຫ່ງ.

ພະແນກມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ, ກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຖິຕິສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມ7 ເອກະພາບກັນ ໃນທົ່ວປະເທດ ສົກຮຽນປີ 2019-2020 ດັ່ງນີ້: ຜົ້ງສາລີ ມີ 7 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 19 ແຫ່ງ ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 1.513 ຄົນ, ຍິງ 720 ຄົນ; ຫລວງນໍ້າທາ ມີ 20 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 24 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 2.065 ຄົນ ຍິງ 952 ຄົນ; ອຸດົມໄຊ ມີ 12 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 45 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 3.207 ຄົນ, ຍິງ 1429 ຄົນ; ບໍ່ແກ້ວ ມີ 17 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 19 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 1.726 ຄົນ, ຍິງ 749 ຄົນ; ຊຽງຂວາງ ມີ 20 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 37 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 3.519 ຄົນ, ຍິງ 1.440 ຄົນ; ຫົວພັນ ມີ 13 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 46 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 3.675 ຄົນ, ຍິງ 1.595 ຄົນ; ໄຊຍະບູລີ ມີ 13 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 61 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 3.607 ຄົນ, ຍິງ 1.738 ຄົນ; ຫລວງພະບາງ ມີ 39 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 47 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 4.206 ຄົນ, ຍິງ 1.739 ຄົນ ແລະ ມີນັກສອບເສັງບີແລ່ງ 60 ຄົນ, ຍິງ 33 ຄົນ.

ສຳລັບແຂວງວຽງຈັນ ມີ 16 ສູນສອບເສັງ, ໂຮງຮຽນ 47 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 5.179 ຄົນ, ຍິງ 2.454 ຄົນ; ບໍລິຄໍາໄຊ ມີ 10 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 26 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 3.137 ຄົນ, ຍິງ 1.449 ຄົນ; ຄໍາມ່ວນ ມີ 17 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 61 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 3.686 ຄົນ, ຍິງ 1.842 ຄົນ; ສະຫວັນນະເຂດ ມີ 23 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 91 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 6.615 ຄົນ, ຍິງ 3.266 ຄົນ ແລະ ມີນັກສອບເສັງບີແລ່ງ 51 ຄົນ, ຍິງ 29 ຄົນ; ສາລະວັນ ມີ 10 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 31 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 2556 ຄົນ, ຍິງ 1.215 ຄົນ; ຈໍາປາສັກ ມີ 27 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 83 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 5.699 ຄົນ, ຍິງ 2.675 ຄົນ ແລະ ມີນັກສອບເສັງບີແລ່ງ 50 ຄົນ, ຍິງ 30 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້, ແຂວງເຊກອງ ມີ 8 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 16 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 1.397 ຄົນ, ຍິງ 699 ຄົນ; ອັດຕະປື ມີ 11 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 15 ແຫ່ງ, ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 1.489 ຄົນ, ຍິງ 701 ຄົນ; ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີ 9 ສູນ, ໂຮງຮຽນ 17 ແຫ່ງ ມີນັກສອບເສັງທັງໝົດ 1.275 ຄົນ ຍິງ 483 ຄົນ.

ທ່ານ ບຸນທັນ ແສງມະນີ ຫົວໜ້າຂະແໜງມັດທະຍົມ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່າວໃນພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ການໄຂສົກຮຽນ 2019-2020 ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ສຳລັບທົ່ວ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທັງໝົດ 180 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນມີໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 76 ແຫ່ງ ໂຮງຮຽນທີ່ມີຂັ້ນ ມ4 ມີຈໍານວນ 158 ໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຮງຮຽນຂັ້ນ ມ7 ມີຈໍານວນ 93 ໂຮງຮຽນ ຈໍານວນນັກຮຽນ ມ4 ມີ 11.526 ຄົນ, ຍິງ 5.820 ຄົນ ນັກຮຽນ ມ7 ມີ 9.774 ຄົນ, ຍິງ 4.900 ຄົນ.

ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ (ມ4) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22-24 ກໍລະກົດ 2020, ການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມ7) ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 29-30 ກໍລະກົດ 2020 ວິຊາສອບເສັງຂັ້ນ ມ7 ສອບເສັງ 4 ວິຊາຄື: ວິຊາຄະນິດສາດ, ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຊີວະສາດ ແລະ ວິຊາພູມສາດ. ສະຖານທີ່ສອບເສັງຂັ້ນ ມ7 ສໍາລັບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈັດເປັນ 22 ສູນ ໃນໂຮງຮຽນ 93 ແຫ່ງ ແລະ ມີຈໍານວນນັກສອບເສັງທັງໝົດ 9.753 ຄົນ ຍິງ 4.889 ຄົນ, ໃນນັ້ນນັກສອບເສັງບີແລ່ງ 46 ຄົນ, ຍິງ 25 ຄົນ ໂດຍໄດ້ຈັດຢູ່ແຕ່ລະເມືອງ ຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ ຈັດເປັນ 2 ສູນສອບເສັງ ມສ ວຽງຈັນ ແລະ ສູນ ມປ ຈັນທະບູລີ; ເມືອງສີໂຄດຕະບອງຈັດເປັນ 3 ສູນ ມສ ຈັນສະຫວ່າງ, ມປ ທົ່ງປົ່ງ ແລະ ສູນ ມປ ມິດຕະພາບວຽງຈັນ-ໂຮຈີມິງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ຈັດເປັນ 3 ສູນ ມສ ໂພນທັນ, ມສ ໄຊເຊດຖາ ແລະ ສູນ ມສ ໜອງບອນ.

ສ່ວນເມືອງສີສັດຕະນາກ ຈັດເປັນ 2 ສູນ ຄື: ມປ ສີສັດຕະນາກ ແລະ ສູນ ມສ ສົງໂສກປ່າຫລວງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ຈັດເປັນ 2 ສູນ ມສ ນາຊາຍທອງ ແລະ ສູນ ມສ ໂພນທອງ, ເມືອງໄຊທານີ ມີ 6 ສູນສອບເສັງ: ມສ ດອນໜູນ, ມສ ໄຜ່ລ້ອມ, ມສ ໂພນງາມ, ມສ ທົ່ງມັ່ງ ແລະ ສູນ ມສ ສາທິດ. ນອກຈາກນີ້, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ໄດ້ຈັດເປັນ 1 ສູນສອບເສັງ: ສູນ ມສ ສາລາຄໍາ; ສໍາລັບເມືອງ ສັງທອງ ໄດ້ຈັດເປັນ 1 ສູນສອບເສັງ: ສູນ ສີທອງ ແລະ ເມືອງປາກງື່ມ ຈັດເປັນ 2 ສູນສອບເສັງ: ສູນ ມສ ນາຊອນ ແລະ ສູນ ສົມສະຫວາດ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)