ຜ່ານມາໄດ້ເວົ້າລະອຽດພໍສົມຄວນວຽກບັນນາທິການໃນໜ້າອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ ສຳລັບມື້ນີ້ຈະເວົ້າເຖີງໜ້າທີ່ລວມຂອງວຽກບັນນາທິການ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກບັນນາທິການ.

  • ໜ້າທີ່ລວມຂອງວຽກບັນນາທິການມີຫັຍງແດ່?

ໃນຕົວຈີງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານບັນນາທິການ ແມ່ນອີງຕາມພາລະບົດບາດ ຂອງແຕ່ລະສຳນັກງານສື່ ແຕ່ອັນທີ່ນັກບັນນາທິການຕ້ອງໄດ້ເຮັດແມ່ນ:

  • ການຂື້ນແຜນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຍາວສຳລັບເນື້ອໃນ.
  • ການຂື້ນແຜນສ້າງເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຕາໜ່າງຂ່າວ.
  • ການບັນນາທິການຕົ້ນສະບັບ.
  • ຕິດຕາມການຈັດໜ້າອອກແບບ; ສ້າງລາຍການ.
  • ກວດກາສຸດທ້າຍກ່ອນເຂົ້າໂຮງພິມ; ກ່ອນຈະກະຈາຍສຽງ ແລະ ພາບ.
  • ພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບນັກຂ່າວ; ນັກຂຽນ; ຄະນະນຳ ຂອງບັນດາສື່ທີ່ຕົນສັງ ກັດ.
  • ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສຳລັບຜູ້ເຮັດວຽກບັນນາທິການມີຫັຍງແດ່?

ຍ້ອນວ່າວຽກປະຈຳວັນຂອງບັນນາທິການແມ່ນຕິດພັນກັບເນື້ອໃນ ສະນັ້ນນັກບັນ ນາທິການ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ມີຄວາມຮູ້ໃນຫຼາຍຂົງເຂດເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຂົງເຂດວຽກງານການ ເມືອງ-ແນວຄິດຂອງພັກ.

ເພື່ອເຮັດວຽກບັນນາທິການໃຫ້ໄດ້ດີ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກບັນນາທິການ ຕ້ອງຍົກສູງຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານທິດສະດີ-ການເມືອງຢ່າງເປັນປະຈຳ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮໍ່າຮຽນທິດສະດີມາກ-ເລນິນ; ຮໍ່າຮຽນມູນເຊື້ອຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ; ມູນ ເຊື້ອຂອງການປະຕິວັດ; ແບບຢ່າງຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດຂອງທ່ານຜູ້ນຳ; ຮູ້ນັບຖືບັນ ດາຄຸນຄ່າຂອງການປະດິດສ້າງ; ມີນໍ້າໃຈເຂັ້ມແຂງເພື່ອປົກປ້ອງສີ່ງທີ່ດີ ສີ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງທົ່ວສັງຄົມ. ດ້ານອື່ນນັກບັນນາທິການຕ້ອງຮໍ່າຮຽນເອົາແບບ ຢ່າງຂອງນັກເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງ-ແນວຄິດ ເຊີ່ງເວລາໃດພວກເພີ່ນກໍ່ສະແດງຫຼັກໝັ້ນການເມືອງຢ່າງເດັດດ່ຽວ… ເຂົ້າໃຈຈິດຕະສາດສັງຄົມ; ພວກເພີ່ນມີຄວາມສາມາດດຶງດູດ ແລະ ປຸກລະດົມເປົ້າໝາຍໄດ້ເປັນຢ່າງດີ; ນັກບັນນາທິການຕ້ອງມີຄວາມສາມາດຕິດຕາມພຶດຕິກຳຕົວຈີງທີ່ເກີດຂື້ນໃນສັງຄົມ ມີຄວາມໃກ້ຊິດຕິດແທດວຽກງານໂຄສະນາຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະກໍ່ຄືພາລະບົດບາດ ຂອງແຕ່ລະສື່ທີ່ຕົນສັງກັດ ຊື່ງມັນເປັນ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການສຳລັບບັນນາທິການ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ສຳເລັດ.

ນັກບັນນາທິການ ອາດມີລະດັບແຕກຕ່່າງກັນທາງລະດັບຄວາມຮູ້ ປະສົບການ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ; ແຕ່ບັນນາທິການທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມນັ້ນຄື: ຂື້ນແຜນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນ.