ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020 ບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ 6 ແຂວງພາກເໜືອ (ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜົ້ງສາລີ) ທີ່ເປັນປະທານ, ຮອງປະທານ ແລະ ກຳມະການ ໃນຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກແຂວງ, ພ້ອມທັງເສນາທິການຊ່ວຍວຽກຂັ້ນແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມາປະຊຸມກັນໃນມື້ນີ້ ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ;

ເພື່ອປຶກສາຫາລືທົບທວນ ຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອພັດທະນາທ່າແຮງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2 ແລະ ຮ່ວມກັນປຶກສາຫາລືບັນດາວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ເພື່ອຕິດຕາມການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ.

ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ຮອງປະທານຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ, ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ປະທານຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ນາງ ບີອາເຕ້ ດາສເທວ, ຮອງຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ, ບັນດາຕາງໜ້າຈາກພະແນກການຂອງແຂວງ ທີ່ເປັນປະທານ, ຮອງປທານ ແລະ ຄະນະກໍາມະການ ໃນຄະນະກຳມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຜົ້ງສາລີ;

ພ້ອມທັງເສນາທິການຊ່ວຍວຽກ ຄກມດ ແຂວງ, ບັນດາກະຊວງຫຼັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫ້ອງ ການກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ຕາງໜ້າອົງການ ຢູນິເຊັບປະຈໍາລາວ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 76 ທ່ານ, ຍິງ 38 ທ່ານ, ຊາຍ 38 ທ່ານ.

ທ່ານ ນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ: “ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ ກໍເປັນກອງປະຊຸມໜຶ່ງສໍາຄັນ ທີ່ພວກເຮົາຈະພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ ເພື່ອນຳໃຊ້ກາລະໂອກາດພັດທະນາທ່າແຮງຂອງເດັກລາວບັນດາເຜົ່າ ຮອດປີ 2030 ແລະ ການບັນລຸເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 1.2 ທີ່ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ຮັບ ຮອງເອົາໃນປີຜ່ານມາ ໂດຍການທົບທວນຄືນຜົນການວິໄຈຄວາມຂາດເຂີນແບບທັບຊ້ອນຫຼາຍມິຕິ ສໍາລັບເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອພ້ອມກັນກໍານົດບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນຫຼາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການປັບປຸງຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ (2021-2025) ໂດຍສະເພາະແຜນງານແກ້ໄຂສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກຫຼາຍມິຕິຢູ່ ສປປ ລາວ ຊຶ່ງກວມເອົາ 09 ມິຕິ/ດ້ານ ແລະ 46 ຕົວຊີ້ວັດ ເປັນຕົ້ນ:

ດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບ, ການປົກປ້ອງເດັກ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂະອານາໄມ, ການສຶກສາ, ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ໂດຍສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍ 8 ດ້ານ, 29 ວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ເປັນບູລິມະສິດຄື: ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, ນໍ້າສະອາດ-ສຸຂະອານາໄມ, ໂພຊະນາການ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ’’.

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມທົບທວນ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ (ຄຊກມດ) ແມ່ນຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປພ້ອມໆກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈັດເປັນ 03 ພາກຄື: ພາກໃຕ້ທີ່ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ພາກກາງທີ່ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ພາກເໜືອທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ຊຶ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການສ້າງຂອບວຽກ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນດາຮອງເຈົ້າແຂວງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ ທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ຕິດພັນກັບການຕິດຕາມ, ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍລິຫານ ແລະ ປະເມີນສະ ພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກໃນມິຕິຕ່າງໆໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມທົບທວນວຽກສິດທິເດັກ ປະຈໍາປີ ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກຂອງແຕ່ລະປີ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ວິຊາການຂອງອົງການຢູນີເຊັບປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ນອກນັ້ນກອງປະຊຸມ ຍັງເຫັນດີໃຫ້ມີການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບັນ ດາຮອງເຈົ້າແຂວງເປັນແຕ່ລະປີ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການ ຕໍ່ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ແລະ ບັນດາວຽກງານຈຸດສຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຫຼັກການ ໃຫ້ເພີ່ມແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃນຫຼາຍມິຕິຂອງເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃນຮ່າງແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອແມ່ແລະເດັກ ໄລຍະ2021-2025.