ວິທີຂັບລົດຈັກໃນລະດູຝົນ ຫຼື ໃນໄລຍະຝົນຕົກຂັບແນວໃດໃຫ້ປອດໄພ ເພາະຝົນຕົກການຂັບຂີ່ລົດຈັກແມ່ນບໍ່ສະດວກ.

ສິ່ງທຳອິດຄວນກວດກາຄວາມພ້ອມຂອງລົດຈັກໃຫ້ສະໝ່ຳສະເໝີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເບຣກ, ຢາງຕີນລົດ, ນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ລະບົບໄຟ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ, ຄວນຢູ່ໃນສະພາບທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ ຫາກມີຊິ້ນສ່ວນໃດທີ່ບໍ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ຮີບຟ້າວປ່ຽນທັນທີ.

ໝວກກັນນ໋ອກ ຄວນເລືອກໝວກທີ່ມີ Windshield ແບບປິດໜ້າ ເພື່ອການປ້ອງກັນນ້ຳຝົນຕົກໃສ່ໜ້າ ແລະ ຕາໃນເວລາຂັບຂີ່ ແລະ ສີດສະເປກັນນ້ຳເພື່ອບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຝົນຕິດແວ່ນໝວກ.

ເສື້ອກັນຝົນຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເສື້ອຜ້າປຽກນ້ຳ ເພາະເມື່ອເສື້ອປຽກນ້ຳ ການຂັບຂີ່ລົດຈັກອາດຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໜາວເຢັນສົ່ງຜົນໃຫ້ການຕອບສະໜອງໃນການຂັບຂີ່ຫຼຸດລົງ.

ຖົງຢາງ ຫຼື ແຜ່ນຢາງກັນນ້ຳພ້ອມດ້ວຍເຊືອກມັດ ເພື່ອເອົາໄວ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງປຽກນ້ຳ, ຕ້ອງມີສະມາທິໃນການຂັບຂີ່ຕະຫຼອດເວລາບໍ່ໃຫ້ປຽກນ້ຳ.

ເຕັກນິກການຂັບຂີ່ລົດໃນລະດູຝົນ ເຮົາຈະສັງເກດວ່າຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢຸດຂັບທັນທີທີ່ຝົນຕົກ ແລະ ຊອກຫາບ່ອນສາມາດຫຼົບຝົນ, ຈອດລົດໄວ້ລໍຖ້າໃຫ້ຝົນເຊົາຕົກກ່ອນຈຶ່ງເດິນທາງຕໍ່ ແຕ່ຖ້າຫາກຈຳເປັນຕ້ອງຂັບລົດລຸຍຝົນໄປ ເຕັກນິກການຂັບຂີ່ລົດຈັກລຸຍນ້ຳຝົນ ມີຄື:

 • ຫຼຸດຄວາມໄວໃນການຂັບຂີ່ຈະຊ່ວຍຫຼດອາການມື່ນໄຫຼໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ.
 • ເພິ່ມໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລົດຈັກເຮົາກັບລົດຈັກຄົນອື່ນ ເພື່ອປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ເຫດສຸກເສີນ.
 • ເພິ່ມໄລຍະການເບຣກໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເນຶ່ອງຈາກວ່າເສັ້ນທາງປຽກເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຢຶດເກາະເສັ້ນທາງຫຼຸດລົງ.
 • ຫຼີກລຽງການຂັບລົດລົງບວກນ້ຳທັງນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່ ເພາະອາດເບິ່ງບໍ່ອອກວ່ານ້ຳໃນບວກນັ້ນເລິກ ຫຼື ຕຶ້ນພຽງໃດເພາະອາດຈະເຮັດໃຫ້ລົດເສຍຫຼັກລົ້ມລົງໄດ້.
 • ໝັ່ນໃຊ້ເບຣກໜ້າ ແລະ ຫຼັງພ້ອມກັນສະເໝີ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລົດຊົງໂຕໄດ້ດີ ແລະ ມີໄລຍະຢຸດດີຂຶ້ນ.
 • ຖ້າຝົນຕົກແຮງໃຫ້ຫາຈຸດຈອດ ແລະ ຢຸດການສັນຈອນທັນທີ ເພາະນອກຈາກວິໄສທັດໃນການເບິ່ງເຫັນເສັ້ນທາງແລ້ວ ການຄວບຄຸມລົດກໍຍາກ.
 • ຂັບລົດຈັກລຸຍນ້ຳຖ້ວມຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວຢາກແນະນຳໃຫ້ຫຼີກລຽງເສັ້ນທາງທີ່ມີນ້ຳຖ້ວມຂັງ ແຕ່ເມື່ອມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ເຮົາຕ້ອງຂັບຂີ່ລົດລຸຍນ້ຳຖ້ວມກໍມີເຕັກນິກ ຄື:
 • ບໍ່ຄວນຂັບລົດລຸຍນ້ຳຖ້ວມທີ່ມີລະດັບສູງເກີນລະດັບທໍ່ໄອເສຍ.
 • ບິດຄັນເລັ່ງຄົງທີ່ຄ່ອຍໆຂັບດ້ວຍເກຍຕ່ຳ.
 • ບໍ່ຄວນຫຼຸດຄັນເລັ່ງລົງຫຼາຍເກີນໄປ ໃຊ້ຄວາມໄວຄົງທີ່ໃນລະຫວ່າງລຸຍນ້ຳ.
 • ເມື່ອຜ່ານໄລຍະນ້ຳຖ້ວມແລ້ວໃຫ້ຂັບຊ້າໆ ແລະ ເບຣກເລື້ອຍໆ ເພື່ອຮີດນ້ຳອອກຈາກຜ້າເບຣກ.
 • ບໍ່ຄວນເລັ່ງເຄື່ອງຈັກທັນທີທີ່ຜ່ານໄລຍະນ້ຳຖ້ວມ ເພາະເສັ້ນທາງຍັງມື່ນຢູ່ອາດເກີດອຸບັດເຫດໄດ້.

ເຖິງວ່າຂັບລົດຈັກໃນເສັ້ນທາງຕົວເມືອງ ແລະ ໃນຊົນນະບົດ ເມື່ອຝົນຕົກຢາກແນະນຳໃຫ້ຢຸດພັກກ່ອນຈະເປັນການດີ ແຕ່ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງຂັບຕໍ່ກໍຢ່າລືມເອົາເຕັກນິກທີ່ຂຽນໄວ້ຂ້າງເທິງນີ້ໄປປັບໃຊ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພໃນການຂັບລົດຈັກໃນໄລຍະຝົນຕົກ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ)