ພະຍາດອັກເສບປອດຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອພະຍາດ “COVID-19” ເຊິ່ງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່າວວ່າເຊື້ອພະຍາດ COVID-19 ແມ່ນສາເຫດມາຈາກໄຂ້ຫວັດທຳມະດາຈົນເຖິງໄວ ຣັດ SARS ດ້ວຍອາການເລີ່ມຕົ້ນຈາກໄຂ້, ໄອ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະເສຍຊີວິດ.

ອາການທີ່ສັງເກດເຫັນຄັ້ງທຳອິດຂອງ COVID-19 ມີດັ່ງນີ້:

 • ໄຂ້
 • ໄອແຫ້ງ
 • ເຈັບ​ຄໍ
 • ນໍ້າມູກໄຫຼ ແລະ ຈາມ
 • ເມື່ອຍ
 • ຖອກທ້ອງ

ຄຳແນະນຳສຳລັບຄົນທີ່ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ

 • ຫຼີກລ້ຽງການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແອອັດ ແລະ ການຢູ່ກັບຄົນຫຼາຍໆ
 • ບໍ່ໃຊ້ສິ່ງຂອງກັບຜູ້ອື່ນເຊັ່ນ: ຜ້າເຊັດມື, ແວ່ນຕາ ແລະ ອື່ນໆ
 • ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນເລື້ອຍໆ  ລະມັດລະວັງຢ່າໃຫ້ເປັນໄຂ້ຫວັດ
 • ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເມື່ອຈຳເປັນ ຫຼື ເດີນທາງໄປບ່ອນຄົນຫຼາຍໆ
 • ກິນອາຫານທີ່ປຸງແຕ່ງສຸກໆ ໃໝ່ໆ

ຢ່າລືມສັງເກດເບິ່ງຕົນເອງ ຖ້າມີອາການຂ້າງເທິງ ຄວນຮີບຟ້າວໄປພົບແພດເພື່ອຮັກສາໃຫ້ທັນເວລາ