1. ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ ແລະ ດື່ມນໍ້າຫຼາຍໆ
  2. ເຮັດທີບເມັ້ນຜິວໜ້າ
  3. ຫຼັງຈາກລ້າງໜ້າທຸກຄັ້ງຄວນທາຄີມບຳລຸງຜິວ
  4. ນວດໜ້າດ້ວຍນໍ້າມັນ
  5. ເຮັດຄວາມສະອາດຮູຂຸມຂົນດ້ວຍໄອນໍ້າ
  6. ຟອກໜ້າ
  7. ຢ່າຂັດໜ້າ ຫຼື ເມັດສະຄັບໜ້າຫຼາຍເກີນໄປ
  8. ຄວນເຊັດເຄື່ອງສຳອາງອອກຈາກຜິວໜ້າທຸກເທື່ອກ່ອນລ້າງໜ້າ
  9. ຍີ້ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ໜ້າໃສ
  10. ອອກກຳລັງກາຍທຸກໆ ມື້