ເຮົາຈະເຫັນຫຼາຍໆ ຄົນ ຫຼາຍໆ ທ່ານເວົ້າຕາມການຖ່າຍຮູບໃນກຸ່ມມືຖືວ່າ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບເຮົາລະລາຍຫຼັງ ໜ້າແຈ້ງຫຼັງມົວໄດ້ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີສອງເລນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂປແກຼມ (Software) ລຸ້ນໃໝ່ ບາງທ່ານກໍ່ເວົ້າວ່າລຸ້ນເກົ່າກໍ່ສາມາດຖ່າຍຮູບໄດ້ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບໍ່ສາມາດໃຊ້ຖ່າຍໜ້າແຈ້ງຫຼັງມົວໄດ້ ຫຼື PORTRAIT ເນື່ອງຈາກວ່າຍຸກສະໄໝນີ້ນິຍົມການຖ່າຍຮູບໄລຍະໃກ້ໆ!! ຊື່ງແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ? ມາເບິ່ງນຳກັນເລີຍ ເຮົາຈະເນັ້ນໃສ່ໂທລະສັບສະມາດໂຟນກ່ອນອື່ນໝົດ (ຖາມແບບຄຳສັບໜ້າແຈ້ງຫຼັງມົວ ຫຼື ໜ້າຊັດຫຼັງເບີ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍຄົນມັກໃຊ້ຄຳນີ້ແທນ Portrait ຊື່ງເຂົ້າໃຈງ່າຍກວ່າ).

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດໃນການຖ່າຍຮູບສອງປະເພດນີ້ແມ່ນໜ້າແຈ້ງຫຼັງມົວ ຫຼື ໜ້າຊັດຫຼັງເບີ.

** ການຖ່າຍຮູບແບບມາໂຄ ແມ່ນການຖ່າຍຮູບຂະໜາດສິ່ງຂອງ ຫຼື ວັດຖຸນ້ອຍໆ ຖ່າຍອອກເພື່ອໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດໃຫ້ຈະແຈ້ງຂື້ນ ເຮົາຕ້ອງເອົາໂທລະສັບມືຖືໄປໃກ້ໆ ກັບວັດຖຸໃຫ້ໃກ້ຈົນເຫັນລາຍລະອຽດ ຍົກຕົວຢ່າງ: ການຖ່າຍຮູບແມງໄມ້, ແກ້ວນໍ້າໃກ້ໆ, ຖ່າຍຮູບພຣະ ຊື່ງມືຖືເກືອບຈະຕ້ອງໃກ້ກັບວັດຖຸ ເພາະທາງຫຼັງຈື່ງຈະມົວໄດ້.

** ການຖ່າຍຮູບແບບລະລາຍຫຼັງ ຫຼື ໜ້າແຈ້ງຫຼັງມົວ ຫຼື ໜ້າຊັດຫຼັງເບີ Portrait ນັ້ນ ພຽງແຕ່ເຮົາຢືນຢູ່ຫ່າງຈາກວັດຖຸ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເອົາມືຖືໄປໃກ້ໆ ມັນກໍ່ສາມາດຖ່າຍລະລາຍໄດ້ ເຊັ່ນ: ຖ່າຍຄົນທີ່ຢືນຢູ່, ຖ່າຍຈອກນໍ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃກ້ໆ.