ລະຫວ່າງວັນທີ 24-27 ສິງຫາ 2020  ທີ່ພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊສົມບູນ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດລາວ ຮ່ວມກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງໄຊສົມບູນ ຈັດຝຶກອົບຮົມສື່ໄວໜຸ່ມ ການຜະ ລິດລາຍການວິທະຍຸ-ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ກ່ຽວກັບສິດທິເດັກ, ການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ການກັບສູ່ໂຮງຮຽນຢ່າງປອດໄພ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການອຸຍນິເຊັບ ມີນັກຈັດລາຍການວິທະຍຸໄວໜຸມ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ພື້ນຖານໃນການຂຽນຂ່າວ, ເຕັກນິກການສໍາພາດ,ການໃຊ້ສັບພາສາໃນການຂຽນຂ່າວ ແລະ ການຜະລິດລາຍການສື່ໄວໜຸ່ມຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ການນໍາໃຊ້ໂປແກຣມອິດຊອບ ຕັດຕໍ່ເປັນຄຣີບວີດີໂອ ອອກຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ພ້ອມທັງຕິດຕາມ ທົບທວນຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳກໍ່ຄືການຜະລິດລາຍການວິທະຍຸໄວໜຸ່ມຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນຄືແນວໃດ ເພື່ຶອຫາວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ມີປະສິດທິພາບກວ່າເກົ່າ ໂດຍສະເພາະການໂຄ ສະນາບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວໝຸ່ມຜ່ານສື່ອອນລາຍ ໃນຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຍັງມີວິຊາການຈາກຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນໂຮງຮຽນເພາະໃກ້ຈະເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2020-2021 ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນກັບສູ່ໂຮງຮຽນດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19.