• ພິລາ: ຊ່ວຍເກັບເຊລເມັດເລືອດແດງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວສົດໃສຂື້ນກ່ວາເກົ່າ
  • ສະຕໍເບີລີ້: ຊ່ວຍບຳລຸງເຊລເມັດເລືອດແດງ ຊ່ວຍລຳລຽງອອກຊີເຈນເປັນຕົ້ນແມ່ນກຳຈັດເລືອດທີ່ເສຍ ຊ່ວຍການດູດເລືອດໃຫ້ດີຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວພັນເຕັງຕືງ
  • ມັງກອນ: ຊ່ວຍເກັບເຊລເມັດເລືອດແດງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວສົດໃສຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ
  • ກ້ວຍ: ຊ່ວຍເກັບເຊລເມັດເລືອດແດງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜິວສົດໃສຂື້ນຫຼາຍເທົ່າ
  • ໝາກໂມ: ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດເລືອດສົມບູນຂື້ນຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ ຊ່ວຍປ້ອງກັນກ້າມເນື້ອຫົວໃຈທີ່ຕາຍ ຫຼອດເລືອດແຂງໂຕ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບໝູນວຽນຂອງເລືອດດີຂື້ນ
  • ເຊີລີ້: ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມດັນເລືອດເປັນປົກກະຕິ ລະບົບໝູນວຽນເລືອດດີຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍ ສົດຊື່ນ