ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 26 ສິງຫາ 2020 ໃນມື້ນີ້ ອົງການຢູນິເຊັບ (UNICEF) ປະຈໍາລາວ ໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັກສາສຸຂະອະນາໄມທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສໍາລັບກິດຈະກໍາ ຊຶ່ງລວມມີສະບູ, ນໍ້າຢາຊັກຜ້າ, ແຟັບຊັກເຄື່ອງ ແລະ ອຸປະກອນແຕ້ມຮູບໃຫ້ແກ່ເດັກກວ່າ 1,000 ຄົນ ເຄື່ອງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ (USAID) ແລະ ລັດຖະບານຍີ້ປຸ່ນ.

ທ່ານ ປອ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກພວກເຮົາຢາກປອດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັກສາຄວາມສະອາດຕົນເອງ ແລະ ສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ຊຶ່ງບັນດາເຄື່ອງຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຊຸດອຸປະກອນສໍາລັບກິດຈະກໍາທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ໃນມື້ນີ້ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຈະສາມາດປະຕິບັດຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງຈະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນທີ່ຈະຕິດພະຍາດ”

ເຄື່ອງຮັກສາສຸຂະອະນາໄມຈະຖືກແຈກຢາຍໄປໃຫ້ແກ່ສະຖານດູແລເດັກທັງເຈັດແຫ່ງ ທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນທັງໝົດ 6 ແຂວງ ແລະ 2 ສູນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ເດັກຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການໃຊ້ຄວາມຮູນແຮງ ແລະ ເດັກຂ້າງຖະໜົນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນອກຈາກນັ້ນເຄື່ອງຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ  ຍັງຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ ຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສໍາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

ທ່ານນາງ ດຣ. ເພຍ ບຣິໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນີເຊັບ ປະຈໍາລາວ ກ່າວວ່າ ​“ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ກໍ່ຄືເດັກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລຈາກຄອບຄົວ ນີ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາໄດ້ໄປເຖິງບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຫຼົ່ານີ້ ສະໜອງການເຂົ້າເຖິງດ້ານສຸຂະ ອະນາໄມ ແລະ ການບໍລິການດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມ ຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງໃຫ້ແກ່ຊີວິດເຂົາເຈົ້າ”.

ເຂົ້າໃຈວ່າເດັກທີ່ອາໃສຢູ່ໃນສະຖານດູແລເດັກຍັງຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມຕື່ມ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຂອງອົງການຢູນິເຊັບ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນອາເມລິກາ (USAID) ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸປະທານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ ຢູ່ສະຖານດູແລເດັກ ແລະ ສູນປົກປ້ອງເພື່ອຈັດບູລິມະສິດໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ທ່ານ ປອ ປີເຕີ ເຮມ໋ອນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມພາກພຸມໃຈ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າການມີສູຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງປະຊາຊົນລາວ ພາຍໃຕ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນຄວາມເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ຄວາມສຳເລັດໃນການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກກັບການລະບາດ ຂອງພະຍາດ” .

ທ່ານ ເຄໂຊ ທາເກວາກະ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ “ໂດຍຕາງໜ້າໃຫ້ກັບປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເນັ້ນຢໍ້າການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອີກຄັ້ງ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກເຮົາທຸກຄົນ ແລະ ວິທີທາງດຽວທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກໍ່ຄືການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຈະປະລະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ໂດຍສະເພາະບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ດ້ອຍໂອກາດທັງຫຼາຍ”.

ອົງການຢູນິເຊັບ ຍົກສູງສິດທິຂອງເດັກທຸກຄົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການປ້ອງກັນການແຍກຈາກ ຄອບຄົວໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນໃນທຸກໆ ໂອກາດພັດທະນາຄູ່ມືແນະນໍາການດູແລທາງເລືອກລະດັບຊາດ ທີ່ຈະສົ່ງເສີມການດູແລ ຂອງຄອບຄົວສໍາລັບເດັກ.

ອົງການຢູນິເຊັບ ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະລະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການສະໜອງການບໍລິການເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອົງການຢູນິເຊັບ ຍັງເຮັດວຽກປະສານສົມທົບກັບພາກລັດ ໃນການຊອກຫາການດູແລທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ເດັກທີ່ຂາດຄອບຄົວ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຈິດຕະສາດສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ບັນດາເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດທັງ ຫຼາຍ.