ນຳທິມໂດຍ: ທ່ານພັນເອກ ບຸນປອນ ລົມພະຈັນ ທີ່ນໍາພາຄະນະໄປຮ່ວມແຂ່ງຂັນຢູ່ສ.ຣັດເຊຍ

ປີ 2020 ນີ້ອີງໃສ່ຄວາມຫຍູ້ງຍາກ ຈາກສະພາບ ໂຄວິດ-19 ສະນັ້ນ ໄດ້ສົ່່ງນັກກິລາເຂົ້າຮ່ວມ 7 ປະເພດ ລວມຈຳນວນພົນທັງຫມົດ 84 ສະຫາຍ ຮັບຜິດຊອບລວມໂດຍ ພັອ ບູນປອນ ລົມພະຈັນ ຫົວຫນ້າການທະຫານ ກອງພັນໃຫຍ່ ລົດຕັງ-ຍານເກາະ 661 ໃນນັ້ນ 2 ປະເພດຄຶ ລົດຕັງ ຈຳນວນ 21 ສະຫາຍ ແລະ ຕັກນິກຊ່າງແສງ ຈຳນວນ 21 ສະຫາຍ ແມ່ນເອົນນັກກິລາມາແຕ່ ສປປລາວ ແລະ ອີກ 5 ປະເພດ ຈຳນວນພົນ 42 ສະຫາຍ ແມ່ນ ຕົກລົງເອົານັກຮຽນທີກຳລັງສຶກສາວິຊາສະເພາະການທະຫານຢູ່ ສ ລັດເຊຍ ເປັນຕົວແທນເຂົ້າຮ່ວມ

ລາຍລະອຽດແຕ່ລະທີມມີຄຶ

  1. ທີມເຫລົ່າຮົບ ລົດຕັງ-ຍານເກາະ 21 ສະຫາຍ ນຳໂດຍ ພັອ ບູນປອນ ລົມພະຈັນ ຫົວຫນ້າການທະຫານກອງພັນໃຫຍ່ ລົດຕັງ-ຍານເກາະ 661ເປັນຫົວຫນ້າ ທັງຊີນຳລວມ
  2. ທີມ ເຕັກນິກ ຊ່າງແສງ ເຫລົ່າຮົບ ຊ່າງແສງ 21 ສະຫາຍ ນຳໂດຍ ພັອ ບູນສົດ ອິນສິນາ ຮອງຫົວຫນ້າກົມ ຊ່າງແສງ ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ເປັນຫົວຫນ້າທີມ
  3. ທີມ ທະຫານອາກາດ ກູ້ໄພສູກເສີນ 10 ສະຫາຍ ນຳໂດຍ ວທ ວຽງທອງ ແພງຄຳດີ ນັກ ສສ ວິທະຍາຄານທະຫານອາກາດ ເມຶອງວາໂຣເນດ ເປັນຫົວຫນ້າທີມ
  4. ທີມ ປ້ອງກັນອາກາດ 5 ສະຫາຍນຳໂດຍ ວທ ພັນທະມິດ ແສງດາວັນ ນັກ ສສ ວິທະຍາຄານ ປ້ອງກັນອາກາດ ເມຶອງ ສະໂມແລນ ເປັນຫົວຫນ້າທີມ
  5. ທີມ ສຶບຂ່າວ 12 ສະຫາຍ ນຳໂດຍ ວທ ພັນລະຄອນ ແກ້ວມະນີ ນັກ ສສ ໂຮງຮຽນບັນຊາສຶບຂ່າວ ເມຶອງ ໂນໂວສົບຣົກ ເປັນຫົວຫນ້າທີມ
  6. ທີມ ເຄມີ ລັງສີ 7 ສະຫາຍ ນຳໂດຍ ວທ ໄມ້ ພົມສີປະເສດ ນັກ ສສ ວິທະຍາຄານ ເຄມີ-ລັງສີ ແລະ ຊີວະພາບ ເມຶອງ ກາສະໂຕຣມມາ ເປັນຫົວຫນ້າທີມ
  7. ທີມ ເຕັກນິກ ຊ່ຽວຊານອາວູດປຶນ ນຳໂດຍ ຮທ ສົມລັກ ພູດທະວົງ ນັກ ສສ ວິທະຍາຄານ ພະລາທິການ-ເຕັກນິກ ເມຶອງ ປັນຊາ ເປັນຫົວຫນ້າທີມມີ 8 ສະຫາຍ