ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ) ໃຫ້ແກ່ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 28 ສິງຫາ 2020 ທີ່ສູນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາ, ປູກຈິດສຳນຶກ ແລະ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວາລະ 2030 ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ປພຍ ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ພ້ອມນີ້, ຍັງເປັນເວທີການປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນ ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮ່ວມກັບ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ, ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍການປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມມືວຽກງານ ປພຍ ແນໃສ່ການແລກປ່ຽນປະສົບການ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ການສຶກສາ-ບົດຄົ້ນຄວ້າ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນການແນະນຳ, ສະເໜີກ່ຽວກັບການລາຍງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ປພຍ.

ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເຊິ່ງເປັນຂະ ແໜງການໜຶ່ງ ທີ່ມີບົດບາດສໍາຄັນ ພຽງແຕ່ດ້ານການສະໜອງ ທຶນຮອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ, ຍັງເປັນຂະແໜງການຫລັກ ທີ່ຂັບເຄື່ອນການເຕີບໃຫຍ່ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າພາຍໃນປະເທດ, ເຊິ່ງນັບວ່າເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນ ສ້າງເງື່ອນໄຂຊ່ວຍປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫລຸດພົ້ນອອກ ຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນເວທີສົນທະນາ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ພວກເຮົາຈະສາມາດຊຸກຍູ້ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ລວມທັງການປະກອບສ່ວນ ຂອງພາກເອກະຊົນ ໄດ້ແນວໃດ ເພື່ອສາມາດບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ?”. ແລະ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ຂອງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍຫລັງໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົງວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຂອງ ອົງການ ສປຊ ໃນປີ 2015, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທຸກໆຄົນ ໃນສັງຄົມຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ແນ ໃສ່ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງທຸກພາກສ່ວນທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມ ໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການບັນລຸ ໄດ້ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງແນວທາງນະໂຍບາຍເພື່ອຮັບ ປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າໃນຂະບວນການສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ)