ທ່ານທີ່ເກີດວັນອາທິດ ຄວນຮອບຮອບໃນການລົງທຶນ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ມີຄວາມບໍ່ໝັ້ນໃຈໃນຕົນເອງ ວາດລະແວງ ຫືງຫວງ ແລະ ອາລົມຮ້າຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຮັກມີບັນຫາໄດ້ ຄວນເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ແລະ ຄວບຄຸມໃຈຕົນເອງໃຫ້ດີໆ ລະວັງດ້ານສຸຂະພາບອາດມີອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍເກີດຂື້ນຍ້ອນສະພາບແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຂອງໃໝ່ໆ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນຈັນ ມີໂອກາດໄດ້ເດີນທາງກັບຄົນຮັກ ແລະ ເຂົ້າໃຈກັນຫຼາຍຂື້ນ ເປັນໂອກາດດີທີ່ຈະປະກາດຄວາມສຳພັນ ຄວນເອົາຄົນຮັກໄປເປີດເຜີຍໃຫ້ສັງຄົມ ຖ້າກິນເຂົ້ານອກບ້ານບໍ່ວ່າອາກາດຮ້ອນ ຫຼື ໜາວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໄດ້ ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກພິເສດ ແລະ ເປັນທີ່ສົນໃຈກັບເພດກົງກັນຂ້າມ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນອັງຄານ ມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຄວນມີຄວາມຮອບຄອບ ຄວບຄຸມອາລົມຂອງຕົນເອງໃຫ້ໄດ້ ຈະໄດ້ສຶກສາອົບຮົມມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ມີໂອກາດໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບຸກຄົນອື່ນ ການເງີນຍັງມີປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາ ຫຸ້ນສ່ວນ ແລະ ເພດກົງກັນຂ້າມທີ່ດີຈະເຂົ້າມາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອ ຄວນມີສະຕິໃຫ້ດີ ບໍ່ຄວນຕື່ນເຕັ້ນຈົນເກີນໄປ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນພຸດ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ມີເງີນເຫຼືອໄວ້ໃຊ້ ຖ້າມີໜີ້ສິນຢູ່ເມື່ອມີເງີນກໍ່ຄວນຈ່າຍໜີ້ໃຫ້ໝົດເພາະບັນຫາຈະຕາມມາໃນພາຍຫຼັງ ສັບສິນທີ່ສູນເສຍໄປຈະໄດ້ກັບຄືນມາ ການ ສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນຄວນຮອບຄອບ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອ້ອມຂ້າງເຂົ້າໃຈຜິດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບຂອງ ຝາກ ຫຼື ຂອງຂັວນ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນພະຫັດ ຈະໄດ້ເຄື່ອງທີ່ຫາຍາກຈາກເພດກົງກັນຂ້າມ ຄົນຮັກຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ງກັນ ແລະ ກັນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີໜ້າມີຕາໃນສັງຄົມ ມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມເດີນທາງໄປກັບຄົນຮັກ ເນື່ອງຈາກອາກາດມີການປ່ຽນແປງເລື້ອຍໆ ຄວນຮັກສາສຸຂະພາບ ເພາະຈະເຈັບປ່ວຍໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ມີໂຊກດ້ານການກິນອາຫານ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນສຸກ ຄວນຟັງຄຳແນະນຳຂອງຄົນອ້ອມຂ້າງແດ່ກໍ່ດີ ເງີນ ຄຳທີ່ມີຢູ່ມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍ ການໃຈອ່ອນ ແລະ ບໍ່ຮອບຄອບຈະເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເສຍເງີນໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດ ບໍ່ຄວນລົງທຶນໃນໄລຍະນີ້ເພາະມັນຈະບໍ່ຄຸ້ມກັບສີ່ງທີ່ເສຍໄປ ມີໂອກາດໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ເລື່ອງບາງຢ່າງກໍ່ຄວນປິດບັງໄວ້ຈະເປັນການດີ.

ທ່ານທີ່ເກີດວັນເສົາ ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກສຳຄັນ ເປັນຄົນມີຫຼັກການ ແລະ ເຫດຜົນ ຮູ້ຈັກຜ່ອນສັ້ນ ຜ່ອນຍາວຕາມຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ມີຄວາມຮອບຄອບເຮັດໃຫ້ ການງານສຳເລັດລົງໄປດ້ວຍດີ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ການງານຫຼາຍຂື້ນ ຈີ່ງເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍ ຄວນຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີຈະເຈັບປ່ວຍ.