ນັບ​ແຕ່ການ​​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດໂຄວິດ-19 ​ໃນຕົ້ນ​ປີ 2020, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທ​ຫລ) ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ບັນ​ດາ​ນະໂຍ​ບາຍ​ຈຳ​ນວນ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ແກ່ການປັບ​ຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ ທຫລ ແລະ ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ເງິນ​ແຮ​ຝາກ​ບັງ​ຄັບ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ; ປະ​ຕິ​ບັດນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສິນ​ເຊື່ອ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງພະຍາດໂຄວິດ ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 238/ທ​ຫ​ລ, ​ວັນ​ທີ 26.03.2020; ດຳ​ເນີນ​ໂຄງ​ການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກ​ຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແ​ກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດດັ່ງກ່າວ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 318/ທ​ຫລ, ​ວັນ​ທີ 19.05.2020; ຊຸກ​ຍູ້​ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ການ​ສະ​ໜອງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ຂອງກອງ​ທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ຮ່ວມ​ກັບ​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສະ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ ໂດຍ​ສຸມ​ໃສ່​ສະ​ໜອງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ໃຫ້​ຫົວ​ໜ່ວຍວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃນ​ຂົງ​ເຂ​ດທີ່​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບຈາກ​ການ​ລະ​ບາດພະຍາດດັ່ງ ກ່າວ.

ຜ່ານ​ການ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ດ້ານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ຮອດ​ເດືອນ 03.2021 ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ (ທທກ) ໄດ້​​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສິນ​ເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງໝົດ 4.846 ລາຍ ລວມມູນຄ່າ 9.565,24 ຕື້​ກີບ. ສຳ​ລັບ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ທະ​ນາ​ຄານ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທັງໝົດ 454.163 ລາຍ ລວມມູນຄ່າ 263,63 ຕື້ກີບ. ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສິນ​ເຊື່ອທີ່​ທະ​ນາ​ຄານ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ ປະຕິບັດສ່ວນ​ໃຫ​ຍ່ແມ່ນນະໂຍບາຍການ​ປັບຫຼຸດ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ, ຮອງລົງມາແມ່ນນະໂຍ ບາຍເລື່ອນ​ຊຳ​ລະ​ໜີ້ທັງ​ຕົ້ນ​ທຶນ ແລະ ດອກ​ເບ້ຍ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປ່ອຍກູ້ໃໝ່ ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດ ຫຼື ທຸລະກິດ, ນະໂຍບາຍປັບຫຼຸດຄ່າທໍານຽມ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ. ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃໝ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບພາຍໃຕ້ໂຄງການສິນເຊື່ອຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 318/ທຫລ ໄດ້ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການທັງໝົດ 1.652,57 ຕື້ກີບ ຈໍານວນລູກຄ້າ 477 ລາຍ ແລະ ຖອນນໍາໃຊ້ແລ້ວ 1.369,44 ຕື້ກີບ. ສໍາລັບການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ ວນກ ໂດຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໄດ້ປ່ອຍກູ້ແລ້ວປະມານ 165,06 ຕື້ກີບ (ມີຈໍານວນ 116 ຫົວໜ່ວຍ ວນກ, ມີ 143 ສັນຍາເງິນກູ້ ມາຈາກ 14 ແຂວງ).

ທ​ຫລ ຈະ​​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່ ທ​ຫລ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຜ່ານ​ມາ​ຂ້າງ​ເທິງນັ້ນໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດໂຄວິດ-19 ​ໂດຍສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສິນ​ເຊື່ອ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກໂຄວິດ-19 ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ 238/ທ​ຫ​ລ, ລົງ​ວັນ​ທີ 26.03.2020 ໂດຍ​ການ​ອອກ​ແຈ້ງ​ການເພີ່ມ​ຕື່ມໃຫ້​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ການປະ​ຕິ​ບັດ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ສິນ​ເຊື່ອແກ້​ໄຂ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຕາມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວໃຫ້​ວ່ອງ​ໄວ, ທັນ​ສະ​ພາບ​ການ ແລະ ທົ່ວ​ເຖິງຕາມ​ສະ​ພາບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕົວ​ຈິງ; ສືບຕໍ່​ດຳ​ເນີນໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອສະ​ໜອງ​ເງິນ​ກູ້​ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ບຸກ​ຄົນ, ຈຸນ​ລະວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ວນກ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບຜ່ານ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຄງ​ການຈຳ​ນວນ 16 ທະ​ນາ​ຄານ; ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂຄງ​ການ​ສິນ​ເຊື່ອ​ ເພື່ອ​ກະ​ຕຸ້ນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ແກ່ນະໂຍ​ບາຍ​ສິນ​ເຊື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໄຟ​ຟ້າ ເພື່ອ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ, ​ສິນ​ເຊື່ອ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມການ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ທົດ​ແທນ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ ແລະ​ ສິນ​ເຊື່ອ ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຜະ​ລິດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ເປັນ​ສິ​ນ​ຄ້າ​ສົ່ງ

ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄໍາສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 21.04.2021 ກໍ່ຄືການສືບຕໍ່ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍນະໂຍ ບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວສະບັບ ເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26.03.2020 ແລະ ສະ ພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວຮອບທີ 2 ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 04.2021 ເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມຕື່ມ ເລກທີ 256/ທຫລ, ລົງວັນທີ 13.05.2021 ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະ ທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບ ຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນພະນັກງານ ຫຼື ລູກຈ້າງຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼືການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຢຸດກິດຈະການທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ລວມທັງແຮງງານອິດສະຫຼະທີ່ ບໍ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ພາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ສ່ວນໃດໜຶ່ງ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໄດ້ຕາມສັນຍາ; ໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປະຕິບັດນະໂຍບາຍເພີ່ມຕື່ມ ຕໍ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ ໂດຍໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເລື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ທັງຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າເງິນກູ້ (ປະເພດເງິນກູ້ ເພື່ອການຊົມໃຊ້) ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ໂດຍໃຫ້ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ເລື່ອນກໍານົດເວລາໃນການຈ່າຍຄ່າງວດໃນການເຊົ່າຊື້ຫຼືກໍານົດເວລາການໄຖ່ຖອນ ຊັບຊວດຈໍາ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ນັບແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂໃນການພິຈາລະນາການເລື່ອນກໍານົດເວລາຊໍາລະໜີ້ ໂດຍລູກຄ້າ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍເລື່ອນເວລາຊໍາລະໜີ້ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ຫຼື ໄດ້ຮັບພຽງສ່ວນໃດໜຶ່ງ ທີ່ພາໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊໍາລະໜີ້ ຫຼື ຄ່າງວດໄດ້ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວ; ສໍາລັບລູກຄ້າ ທີ່ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທີ່ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນໃຫ້ພິ ຈາລະນາ ຕາມຖານະການເງິນ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງ.

ສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແມ່ນກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ມີໜ້າທີ່ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ທີ່ກໍານົດໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ຢູ່ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນ; ສັງລວມລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ ຊາບເປັນແຕ່ລະເດືອນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ສໍາລັບ, ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ຕໍ່ລູກຄ້າເງິນກູ້. ລູກຄ້າເງິນກູ້ ທີ່ມີເງື່ອນໄຂສາມາດແຈ້ງຂໍຮັບນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜີ້ຂອງຕົນ ໂດຍເຮັດໜັງສືສະເໜີ ຂໍນະໂຍບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນຕາມການກໍານົດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ພ້ອມທັງປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນ ກ່ຽວກັບການເລີກຈ້າງ, ການຢຸດເຊົາການຈ່າຍເງິນເດືອນຊົ່ວຄາວ ຫຼື ການຈ່າຍເງິນ ເດືອນບາງສ່ວນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການພິຈາລະນາປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຫ້າມທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຍຶດຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ, ປັບໃໝ ແລະ ເກັບຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຂອງຕົນຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ຜ່ານເວັບໄຊ ຫຼື ຊ່ອງທາງອື່ນທີ່ເໝາະສົມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້, ພ້ອມທັງ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມກວດກາສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ລາຍງານມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທຫລ ພາຍໃນວັນທີ 10 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ຕາມແບບຟອມທີ່ກໍານົດ, ກໍລະນີ ລູກຄ້າຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອຕາມທີ່ກໍານົດໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26.03.2020 ສາມາດຕິດຕໍ່ມາຍັງກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເບີໂທຕິດ ຕໍ່ 021 219825 ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021 244355.

Medialaos MMD (ແຫຼງຂໍ້ມູນຈາກ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ)