ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອອກແຈ້ງການ 6 ຂໍ້ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນກິດຈະກຳ ການອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫຼີ້ນກິລາມວນຊົນ ນັບແຕ່ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ ຫາ 04 ມິຖຸນາ 2021 ຊື່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້: