ໃນຂະນະທີ່ສປປລາວຍັງສືບຕໍ່ຮອງຮັບເອົາຄື້ນລູກໃໝ່ຂອງພະຍາດCOVID-19ແລະເລັ່ງໃສ່ການໃຫ້ປະຊາ ຊົນໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ,ພວກເຮົາເຫັນວ່າປະຊາຊົນຫັນມາໃຊ້ສື່ສັງຄົມຫຼາຍກ່ວາເກົ່າເພື່ອຕິດຕໍ່ ພົວພັນແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບຄອບຄົວພ້ອມດ້ວຍໝູ່ເພື່ອນໃນເວລານີ້.ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງກວ່າສີ່ງ ອື່ນໃດເພື່ອຮັກສາຕົວເອງໃຫ້ປອດໄພ ແລະຕິດຕາມຂ່າວສານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

Facebookມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນໃນລາວຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຖືກແກ້ໄຂແລະຖືກຕ້ອງ.ພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຫລາຍກວ່າ2ພັນລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ໄດ້ຮັບແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຜ່ານສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ COVID-19 ຂອງພວກເຮົາພ້ອມທັ້ງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜ່ານFacebookແລະInstagramໂດຍມີຫລາຍກວ່າ 600 ລ້ານຄົນເຂົ້າມາເບິ່ງເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ. ໃນປະເທດລາວ, ພວກເຮົາຊ່ວຍເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຄົນກັບສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສຶກສາເພື່ອສຸຂະພາບ (CIEH) ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ COVID-19 ຜ່ານສູນຂໍ້ມູນ COVID-19ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຍັງສະໜັບສະໜູນຕໍ່ອົງການຈັດຕັ້ງສາທາລະນະສຸກໃນລາວດ້ານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນລາວ.

ໃນທົ່ວໂລກFacebookໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານເພື່ອກຳຈັດຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍກ່ຽວກັບCOVID-19ແລະວັກຊີນ. ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ Facebook ໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບCOVID-19ອອກໄປຫຼາຍກວ່າ12ລ້ານຂໍ້ມູນພ້ອມທັງວັກຊີນທີ່ຖືກຮອງຮັບ.ພວກເຂົາຍັງໄດ້ໃສ່ປ້າຍເຕືອນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່ານີ້ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ167ລ້ານຂໍ້ຄວາມໂດຍຜູ້ກວດສອບຂໍ້ເທັດຈິງ. ປະມານ95%ຂອງປະຊາຊົນເມື່ອໄດ້ເຫັນປ້າຍແຈ້ງເຕືອນພວກເຂົາຈະບໍ່ໄປເບິ່ງເນື້ອຫາຂອງຕົ້ນສະບັບ.

ປະຈຸບັນນີ້Facebookກຳລັງດຳເນີນແຄມເປນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກໃນການສົ່ງເສີມຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໂດຍການຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນຊອກຫາບ່ອນທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ, ເອົາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ COVID-19 ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງອອກແລະຂໍ້ຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນໃນແພັດຟອມຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນກວດພົບແລະຫຼຸດຜ່ອນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.

ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນ 6 ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມຈາກFacebookເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນລາວສືບຕໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນແລະຕໍ່ສູ້ກັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ COVID-19 ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພເຊິ່ງກັນແລະກັນໃນເວລານີ້.

  1. ຮັບຮູ້ເນື້ອຫາທັງຫມົດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພາດຫົວຂ່າວ-ອ່ານເລື່ອງທັງໝົດແລະລະວັງຮູບພາບ, ຕົວເລກ, ວົງຢືມແລະວັນທີທີ່ບໍ່ມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ, ເປັນອັນເກົ່າຫລືຂາດເນື້ອໃນ.
  2. ແຫລ່ງທີ່ມາທີ່ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ເປັນຕົວເລືອກທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສຳຫລັບເຈົ້າ-ກວດເບິ່ງໜ້າເວັບໄຊທ໌ໃນຄຳສັ່ງ“ກ່ຽວກັບ”ຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາຫຼືເຮັດການຄົ້ນຫາໂດຍໄວເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ.ຈັ່ງໃດກໍ່ຕາມທ່ານຍັງສາມາດກວດເບິ່ງວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຢືນຢັນຫຼືມິຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່.
  3. ແຊຣຂໍ້ເທັດຈິງບໍ່ແມ່ນຂ່າວລື-ຊອກຫາເບາະແສທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕົວຢ່າງ:URLທີ່ຖືກປອມແປງ, ການສະກົດຄໍາທີ່ບໍ່ຖືກຫລືການຈັດວາງທີ່ບໍ່ຖືກ.
  4. ເບິ່ງພາບລວມທັງຫມົດຈາກແຫລ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື – ຊອກຫາບົດລາຍງານອື່ນໆຈາກແຫຼ່ງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືເພື່ອກວດສອບວ່າເລື່ອງດັ່ງກ່າວມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ.
  5. ຖ້າເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ຮັບການແບ່ງປັນໂດຍຫມູ່ເພື່ອນຫລືສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄວນຢຸດແລະຄິດກ່ອນແບ່ງປັນ-ສົ່ງຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວໃຫ້ພວກເຂົາເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້.ແຕ່ວ່າຖ້າຫາກມັນ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມແລະສະແດງຄຳເຫັນຫຼາຍແລ້ວ,ຄວນສະແດງຂໍ້ມູນຄວາມຈິງຕໍ່ສາທາລະນະຢ່າງສຸພາບ.
  6. ຢຸດແລະຄິດກ່ອນແບ່ງປັນ-ບາງເລື່ອງອາດຈະມີຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ບໍ່ພຽງພໍ,ແຕ່ໃຊ້ພາສາທີ່ບົ່ງບອກເຖິງ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໜັກແໜ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບຮັບທີ່ຫລາຍ.ສະນັ້ນ,ກວດເບິ່ງຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະແບ່ງປັນແລະ/ຫຼືມີການອ້າງອີງຈາກແຫຼ່ງຂ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແລະມີອໍານາດເຊັ່ນ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ.

Medialaos MMD (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: bigblue)