ໄປພ້ອມກັບຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມມະຕິວ່າດ້ວຍການນຳພາຂອງພັກ ຕໍ່ວຽກງານວັດທະນະທຳໃນໄລຍະໃໝ່, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ຍັງອອກຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່ ເລກທີ 14/ຄອສພ ລົງວັນທີ 02 ມິຖຸນາ 2021 ຄຳແນະນຳສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງ-ລະດັບຄາດໝາຍຄື:

 • ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກ ແລະ ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່ຢ່າງທົ່ວເຖີງ ແລະ ເລີກເຊີ່ງ.
 • ບົນພື້ນຖານຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ, ເລີກເຊີ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ ໃນການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃຫ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່.

ສ່ວນວິທີການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມຢູ່ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ລະບາດ, ສະເໜີເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາດັ່ງນີ້:

 1. ໃຫ້ຄະນະພັກບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ້ເລີກເຊີ່ງ ແລະ ທົ່ວເຖີງທຸກເປົ້າໝາຍ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບຄວາມເປັນຈີງ ຂອງກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ຮັບປະກັນການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ທີ່ຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 2.  ຄະນະພັກບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວ້າວິທີການເຊື່ອມຊືມຕົວຈີງ ໂດຍຈັດແບ່ງເປົ້າໝາຍເຂົ້າຮ່ວມເປັນຫຼາຍລະດັບ, ຫຼາຍຊຸດ ເພື່ອບໍ່ເປັນການເຕົ້າໂຮມຄົນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຮັກສາໄລຍະຫ່າງກັນຕາມມາດຕະການ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19 ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
 3. ວິທີຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມໃຫ້ຕິດພັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈີງ ໃນການດຳເນີນວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງຄະນະພັກແຕ່ລະຂັ້ນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ເພື່ອສ້າງການຫັນປ່ຽນດ້ານຄຸນນະພາບ ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງແຂງແຮງ.
 4. ນອກຈາກການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມໃຫ້ຄະນະພັກທຸກຂັ້ນນຳໃຊ້ພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນມະຕິດັ່ງກ່າວດ້ວຍຫຼາຍຮູບການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.
 5. ຄະນະພັກບັນດາກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຈົ້າການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊືມມະຕິວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່ ໃຫ້ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກຮັບຊາບ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.

ສຳລັບເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງມະຕິ ຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 206/ກມສພ ລົງວັນທີ 07 ທັນວາ 2020 ວ່າດ້ວຍການຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່ ມີບາງຈຸດສຳຄັນດັ່ງນີ້:

I ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

 1. ດ້ານດີ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ຂອງວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
 2. ດ້ານອ່ອນ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ.
 3. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້.

II ທັດສະນະພື້ນຖານ; ທິດທາງລວມ ແລະ ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນໄລຍະໃໝ່.

 1. ທັດສະນະພື້ນຖານຂອງພັກ.
 2. ທິດທາງລວມ.
 3. ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.

III ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

 1. ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະພັກຂັ້ນຕ່າງໆ ຕ້ອງເອື້ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດການເມືອງ-ແນວຄິດ ຖືເປັນວຽກຈຸດສຸມທີ່ຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ.
 2. ປັບປຸງກົນໄກປະສານງານໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ.
 3. ມອບໃຫ້ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມສູນກາງພັກ ສ້າງຄຳແນະນຳລະອຽດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິສະບັບນີ້ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ.

ທັງໝົດນັ້ນຄືຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຂງແຮງ, ເລິກເຊີ່ງ ແລະ ຮອບດ້ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງໜ້າທີ່ການເມືອງໃນໄລຍະໃໝ່.

ທິດດີ