ມີເດຍລາວແຂວງຈຳປາສັກ ຂ່າວ-ພາບ: ນາງ ຂັນທະລີ ນັກຂ່າວສາທາເມືອງ
ວັນທີ8ມີຖຸນາ2021ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແຂວງຈຳປາສັກ ສ້າງຂະບວນທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນໜອນນ້ຳຍຸງລາຍຢູ່ບ້ານຫົວແຊໂດຍສະເພາະແມ່ນການກວດກາພະຫະນາຕ່າງໆທີ່ໃສ່ນ້ຳໃນແຕ່ລະຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນເພື່ອເຮັດອະນາໄມທຳລາຍໜອນນ້ຳຍຸງລາຍໄປພ້ອມໆກັບການໂຄສະນາສຸຂະສືກສາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄອບຄຸມໜອນນ້ຳຍຸງລາຍດ້ວຍການປະຕິບັດ5ປໍໂດຍຕີດພັນກັບການອະນາໄມສາມສະອາດຢູ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວນຳໂດຍທ່ານ ວັດທະນາຈັນທະລາສິນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງພ້ອມຄະນະທີມງານແພດແລະອຳນາດການປົກຄອງບ້ານດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມ.