ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂ່າວ-ພາບ: ພຸດທະຈັກ ວິໄລພອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ມິຖຸນາ 2021 ທ່ານ ສົມພອນ ອິນຕະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນກົດໝາຍ 45 ວັນ ຢູ່ເມືອງເມິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ສືບທອດ ປະຈໍາປີ 2021 ຊຶ່ງເປັນຊຸດທີ 11 ຂອງແຂວງ ມີນັກຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

ການຂຶ້ນຫ້ອງສອນໃນຄັ້ງນີ້ມີ 2 ເອກະສານຄື: ກົດໝາຍວ່ານດ້ວຍສານປະຊາຊົນ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງມາອະທິບາຍໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບຮູ້ຈຸດປະສົງຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານປະຊາຊົນ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງສານປະຊາຊົນ, ຂັ້ນການພິຈາລະນາຕັດສິນຂອງສານ, ຫຼັກການພື້ນຖານໃນການດໍາເນີນຄະດີຢູ່ສານ ຊຶ່ງປະກອບມີ 9ພາກ69ມາດຕາ ແລະໄດ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນທາງແພ່ງ, ການເກີດ, ການປ່ຽນແປງ, ການສິ້ນສຸດສິດແລະພັນທະຂອງພົນລະເມືອງລາວ, ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງຊຶ່ງປະກອບມີ 9 ພາກ630 ມາດຕາ, ທ່ານໄດ້ຍົກບັນຫາເນື້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາ ແລະ ຊີ້ແຈງຢ່າງລະອຽດ

ເພື່ອໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສົນທະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນແບບເປັນກັນເອງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນນັກຝຶກອົບຮົມ ກໍໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຜູ້ສິດສອນ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ສິດສອນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນບັນດາກົມກອງ ແລະ ບັນດາບ້ານຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການສິດສອນແລ້ວ, ປະທານສານປະຊາຊົນແຂວງບໍ່ແກ້ວກໍໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເປັນການທົດສອບຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ນັກຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນມາ.