ມີເດຍລາວແຂວງຄຳມ່ວນ ທ່ານ ພູທອນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ກ່າວລາຍງານຕໍ່ສື່ມວນຊົນຂອງແຂວງໃນການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2021 ນີ້ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເກັບກ່ຽວມ້ຽນມັດເຂົ້ານາແຊງເຫັນວ່າແມ່ນໄດ້ຮັບໝາກຮັບຜົນຕາມຄາດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເນື້ອທີ່ທໍາການຜະລິດແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍເຊິ່ງຕາມແຜນແມ່ນ 2.400 ເຮັກຕາ, ປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 2.771 ເຮັກຕາ, ລື່ນຄາດໝາຍ 15,43% ຜົນຜະລິດໄດ້ 14.991 ໂຕນ, ລື່ນຄາດໝາຍ 13,15%. ປະຈຸບັນຊາວນາໃນທົ່ວເມືອງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການຜະລິດເຂົ້ານາປີຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ແຜນການສູ້ຊົນ 8.650 ເຮັກຕາ, ນຳໃຊ້ແນວພັນຊະນິດປັບປຸງ 692 ໂຕນ, ຄາດຄະເນ ສະມັດຕະພາບຈະໄດ້ຮັບແມ່ນ 4,28 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດ 37.020 ໂຕນ.

ມາຮອດປະຈຸບັນການຕົກກ້າແມ່ນໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ 100% ສ່ວນວ່າການປັກດຳປະຕິບັດໄດ້ແລ້ວ 10 % ຂອງເນື້ອທີ່ແຜນການ. ການຜະລິດເຂົ້ານາປີໆ ນີ້ ເນື່ອງຈາກສະພາບຝົນຕົກບໍ່ໄປຕາມລະດູການເຮັດໃຫ້ການຕົກກ້າໃນບາງເຂດ,ບາງທ້ອງຖິ່ນຊັກຊ້າ,ບາງເຂດກໍ່ບໍ່ມີນໍ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການປັກດຳ ບໍ່ພ້ອມກັນ , ຄາດວ່າຖ້າຝົນຕົກຕາມລະດູການ ມີນໍ້າພຽງພໍສະ ໜອງໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ການປັກດຳເຂົ້ານາປີຂອງຊາວນາໃນທົ່ວເມືອງຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນກາງເດືອນ ຫຼື ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດນີ້. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງໄດ້ປູກພືດໃນເນື້ອທີ່ແຜນການ 750 ເຮັກຕາ,ມາຮອດປະຈຸບັນປູກໄດ້ແລ້ວ 70 ເຮັກຕາ, ປີນີ້ ເນື່ອງຈາກກະແສຕ້ອງການທາງດ້ານທາດແປ້ງປ້ອນໂຮງງານ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຊາວກະສິກອນພາຍໃນເມືອງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ຫັນມາປູກມັນຕົ້ນເປັນສ່ວນຫຼາຍໃນການປູກພືດ ຕາມຕົວເລກທີ່ພະນັກງານວິຊາການໄດ້ລົງເກັບກຳແມ່ນມີເນື້ອທີ່ປູກມັນຕົ້ນແມ່ນ 1.114,96 ເຮັກຕາ, ແຕ່ວ່າຍັງເປັນການປູກເພື່ອສະໜອງໃຫ້ຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກຜຸກພັນສັນຍາ ຊື້-ຂາຍ ແບບເປັນຮູບປະທຳທີ່ແນນອນ.

ນອກຈາກນີ້ແລ້ວທາງເມືອງ ກໍ່ຄືຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ຄະນະຊີ້ນຳ ໃນການຊຸກຍູ້ຂະບວນການຜະລິດ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຕ້ານແລ້ງ, ຕ້ານຖ້ວມ, ຊຸກຍູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກກ່ຽວກັບການຜະລິດ, ການບົວລະບັດ ປົກປັກຮັກສາການຜະລິດ ເພື່ອຮອງຮັບ ແລະ ຜ່ອນຜັນ ຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແຈ້ງການມ້ຽນມັດ ແລະ ບົວລະບັດ ລະບົບໄດສູບນໍ້າ ແຕ່ລະໂຄງການ ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດຕາມລະດູການເຊັ່ນ: ພະຍາດເຕົ້າໂຮມເລືອດ, ປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະຍາດຜິວໜັງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນງົວ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວສັກຢາປ້ອງກັນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ໂດຍສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ. ນອກຈາກນີ້ແລ້ວຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າພາຍໃນເມືອງປູກຕົ້ນໄມ້ຕາມໄຮ່ນາ, ຮົ້ວສ່ວນ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ເພື່ອປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ