ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາແນະນຳວິທີການສັງເກດເຫັດເບື່ອ (ເຫັດມີພິດ) ການເກັບເຫັດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ບາງຄົນກໍ່ມີການທົດສອບເຫັດພິດແບບດຶກດຳບັນສະໄໝບູຮານ ຫຼື ໄດ້ຍິນການເລົ່າມາຕໍ່ໆ ກັນ ແຕ່ຂໍຢືນຢັນວ່າວິທີເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຜົນ 100% ສະເໝີໄປ ຈະມີວິທີໃດແດ່ເຮົາໄປເບີ່ງພ້ອມກັນເລີຍ.

ວິທີສັງເກດເຫັດເບື່ອມີດັ່ງນີ້:

  1. ຕົ້ມເຫັດໃສ່ກັບເຂົ້າສານ ຖ້າເຫັດເປັນພິດເຂົ້າສານຈະປ່ຽນເປັນສີ.
  2. ໃຊ້ປູນກິນໝາກປ້າຍໃສ່ດອກເຫັດ ຖ້າເຫັດເປັນພິດຈະມີນໍ້າຢາງສີດຳອອກມາ.
  3.  ຕົ້ມເຫັດໃສ່ກັບຫົວຫອມ ຖ້າເຫັດເປັນພິດຫົວຫອມຈະປ່ຽນສີ.
  4. ເຫັດທີ່ມີແມງເຈາະແປວ່າເປັນເຫັດທີ່ບໍ່ປອດໄພ.
  5. ເຫັດສວຍງາມມັກມີພິດ ເຫັດສີຂາວມີສັດຕູພືດກິນໄດ້ປອດໄພ.
  6. ໃຊ້ບ່ວງເງີນມາຄົນໝໍ້ ເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານ ຖ້າເຫັດເປັນພິດບ່ວງຈະປ່ຽນສີ.

ດັ່ງນັ້ນ ການຫາເຫັດ ຫຼື ເກັບເຫັດມາກິນຄວນລະມັດລະວັງ ແລະ ເລືອກເຫັດສະເພາະທີ່ເຄີຍກິນ ເຫັດທີ່ສີສັນສວຍງາມ  ເຫັດແນວແປກໆ ບໍ່ຄວນເກັບມາປຸງເປັນແຕ່ງອາຫານ.