ມີເດຍລາວແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂ່າວ-ພາບ: ພຸດທະຈັກ ວິໄລພອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ມິຖຸນາ 2021 ທ່ານ ສຸລິເດດ ບັນດາກອນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນຫ້ອງສິດສອນກົດໝາຍ 45 ວັນ ຢູ່ເມືອງເມິງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ສືບທອດ ປະຈໍາປີ 2021 ຊຶ່ງເປັນຊຸດທີ 11 ຂອງແຂວງ ມີນັກຝຶກອົບຮົມເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 45 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

ການຂຶ້ນຫ້ອງສອນໃນຄັ້ງນີ້ມີ 2 ເອກະສານຄື: ກົດໝາຍວ່ານດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ກົດໝາຍວ່ານດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານໄດ້ຍົກບັນຫາເນື້ອໃນແຕ່ລະມາດຕາ ແລະ ຊີ້ແຈງຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມແຕ່ລະທ່ານໄດ້ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໂດຍທ່ານໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສົນທະ ນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນແບບເປັນກັນເອງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນນັກຝຶກອົບຮົມ ກໍໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຜູ້ສິດສອນ ແລະ ທ່ານກໍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ນຳເອົາເນື້ອໃນຈິດໃຈ ຂອງກົດໝາຍທີ່ໄດ້ສິດສອນ ນຳໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ໃນບັນດາກົມກອງ ແລະ ບັນດາບ້ານຂອງຕົນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການສິດສອນແລ້ວ, ທ່ານ ສຸລິເດດ ບັນດາກອນ ກໍໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມໃຫ້ນັກຝຶກອົບຮົມຄົ້ນຄວ້າເພື່ອເປັນການທົດສອບຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ນັກຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນມາ.