ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 18 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2021 ທີ່ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ກຊຮສສ​) ຮ່ວມກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເປີດຕົວໂ​ຄງການທົດລອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້​​​ແມ່ ແລະ ເດັກ (MECG) ຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງມີເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ເດືອນຢ່າງໜ້ອຍ ​1,400 ຄົນໃນເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ເມືອງນອງ​ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ​ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ​.

ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້​​​ແມ່ ແລະ ເດັກ (MECG) ແມ່ນການ​ທົດລອງໂອນເງິນສົດແບບປະສົມປະສານເພື່ອແນໃສ່ການໂອນເງິນສົດໃຫ້ແມ່ມານ​ ແລະ ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 12 ເດືອນເພື່ອປັບປຸງການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການຝາກທ້ອງ ແລະ ການເບິ່ງແຍງດູແລຫຼັງເກີດລູກ, ​ໂພຊະນາການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການບໍລິການປົກປ້ອງເດັກ ລວມທັງການຂຶ້ນທະບຽນການເກີດ.

ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ​ລິເລີ່ມດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງ​ເດືອນລະ ​150,000 ກີບ​​ໂດຍຈ່າຍເປັນຄັ້ງລະ 2 ​ເດືອນຕໍ່ 300,00 ກີບ​ຜ່ານລະບົບ u-money ຊຶ່ງແມ່ນ​ລະບົບຈ່າຍເງິນແບບ​ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ບໍລິສັດ Star Fintech ຊຶ່ງເປັນ​ບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍ​ຂອງ Unitel ໄດ້​ສະໜອງໃຫ້​. ຂັ້ນຕອນ​ດັ່ງກ່າວຍັງອີງໃສ່ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ​(MIS) ທີ່ໃຊ້​ຄອມພິວເຕີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການຈ່າຍເງິນ​ສົດໃຫ້ທັນເວລາ.

ການທົດລອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້​​​ແມ່ ແລະ ເດັກ (MECG) ຈະໄດ້​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທຸກ​ບ້ານຂອງ​ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງສະໜາມໄຊ​ ໂດຍ​ຜ່ານການບໍລິການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການໄປຢ້ຽມຢາມເປັນປົກກະຕິ ຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນ​ທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວຂັ້ນບ້ານ (VLWU) ແລະ ຕາໜ່າງ​ປົກປ້ອງເດັກ (CPN) ຈະໄດ້​ລະດົມຊຸກຍູ້ຜູ້​ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນວ່າ​ເງິນສົດທີ່ໂຄງການນີ້​ສະໜອງໃຫ້​ໄດ້ນໍາໃຊ້ໃຫ້​ເກີດຜົນດີທີ່ສຸດ.

ພະນະທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວວ່າ: ”ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ຮັບຮູ້ວ່າ​ການປົກປ້ອງ​ສັງຄົມມີ​ບົດບາດອັນສຳຄັນ​ໃນ​ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ເເລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້​​​ແມ່ ແລະ ເດັກ (MECG)  ຈະເປັນຕົວແບບ ຂອງການສະໜອງການປົກປ້ອງ​ສັງຄົມເພື່ອທົດສອບໃນການກະກຽມການຂະຫຍາຍເປັນວົງກ້ວາງ​ໃນອະນາຄົດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເດັກ​ເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຍັງຈະສົ່ງຜົນດີ​ກະຈາຍ​ໄປເຖິງຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ”​.

ການທົດລອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້​​​ແມ່ ແລະ ເດັກ (MECG) ແມ່ນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການຮ່ວມກັນ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNJP) ທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ: ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຂັ້ນຕ່າງໆ ຂອງ​ການປົກປ້ອງສັງຄົມ ໃນສປປ ລາວ” ຊຶ່ງ​ເປັນຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງອົງການຢູນິເຊັບ, ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນ ພັດທະນາທຶນ (UNCDF). ໂຄງການຮ່ວມກັນຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNJP) ເເມ່ນໄດ້ແນໃສ່ການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໃນການວາງແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການປົກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSPS) ທີ່ໄດ້ລົງນາມເຊັນໃນຕົ້ນປີ 2021 ຊຶ່ງເປັນ​ແຜນທີ່ເສັ້ນທາງສຳລັບການພັດທະນາລະບົບການປົກປ້ອງສັງຄົມ ຊຶ່ງ​ມີ​​ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້​​​ແມ່ ແລະ ເດັກ (​MECG) ເປັນ​ໂຄງການຫຼັກພາຍໃນຍຸດທະສາດນີ້.

ທ່ານນາງບີອາເຕ ດາສເຕລ໌​, ວ່າການແທນ​ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຢູນິເຊັບປະຈໍາ​ ສປປລາວ​ ກ່າວວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກປະທັບໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ການທຸ່ມເທ​ເຫື່ອ​ແຮງ ​ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ທີມງານວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການອອກແບບການທົດລອງ ແລະ ກຸ່ມວຽກ​ດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ​ການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ໜ່ວຍງານຂັ້ນ​​ແຂວງ, ຂັ້ນ​ເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ.​ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງນໍ້າໃຈ​ສູ້ຊົນຢ່າງຫ້າວກັນ​​ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນການ​ລົງທະບຽນບັນດາແມ່ມານ ​ແລະ ເດັກ​ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນທົ່ວປະເທດ ​ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກງານ​ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19​ ກໍ່ຕາມ”.

ແຜນງານດັ່ງກ່າວເເມ່ນໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອ​ຈາກກະຊວງ​ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າອົດສະຕາລີ (DFAT) ແລະ ກອງທຶນຮ່ວມກັນ SDG ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງສັງຄົມ, ໂດຍມີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເປັນຜູ້​ນຳພາ ແລະ ປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຕົນ ທັງໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ​ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ​ດ້ານວິຊາການ​ຈາກອົງການຢູນິເຊັບ ປະຈຳ ສປປລາວ.