ມີເດຍລາວແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 16 – 17 ມິຖຸນາ 2021 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນເມືອງຫີນເຫີບແຂວງວຽງຈັນໄດ້ຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂອງລັດໃຫ້ 11 ເມືອງທົ່ວແຂວງວຽງຈັນໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ໂອ ລົດ ສີສູນທອນ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຮອງເຈົ້າເມືອງຫີນເຫີບ, ມີ ທ່ານ ຄໍາແພງ ອ່ອນດວງດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ໄຊຊະນະ ພັນດາວົງ ກໍາມະການພັກເມືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ແລະ ນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການຂັ້ນເມືອງມີຄວາມເຂົ້າໃຈຈະແຈ້ງຕໍ່ກັບລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການສ້າງເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 2129 / ກຜທ ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີເຮັດໃຫ້ການປະເມີນຜົນກ່ອນບັນຈຸເຂົ້າແຜນການລົງທຶນໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ເຮັດການປະເມີນຜົນໂຄງການກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການສໍາເລັດກ່ອນມອບ – ຮັບ ແລະ ຫຼັງນໍາໃຊ້ ຈາກນັ້ນຄູຝຶກຈາກພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງກໍ່ໄດ້ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ຄໍາແນະນຳກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 2129 / ກຜທ ລົງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ແນະນໍາຂັ້ນຕອນການປະກອບເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະເມີນກ່ອນບັນຈຸເຂົ້າແຜນເປັນຕົ້ນແມ່ນໂຄງການສົົ່ງເສີມວິຊາການທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ, ໂຄງການສະໜອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ, ສະເໜີແບບຟອມດັ່ງກ່າວ.